Học bổng tại Israel

[THÔNG BÁO] Đại sứ quán Israel mời các ứng viên đăng kí tham gia học bổng các khóa học nông nghiệp và giáo dục ngắn hạn của Bộ ngoại giao Israel.

1. Khóa học “Quản lí nông nghiệp xanh”(Agri-Green Management)
Thời gian học: 31/10 – 24/11/2016. Hạn nộp hồ sơ: 29/08/2016
Chi tiết: http://bit.ly/agrigreenmgt2016

2. Khóa học về “Kinh tế nông nghiệp: công cụ nâng cao năng lực cho phụ nữ nông thôn” (Agribusiness: A tool for the Empowerment of Rural Women)
Thời gian học: 14/11 – 05/12/2016. Hạn nộp hồ sơ: 29/08/2016
Chi tiết: http://bit.ly/agribiz4women2016

3. Khóa học về “Nông nghiệp và môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu- góc nhìn từ Israel” (Agriculture and Environment in a Changing Climate – The Israeli Prospective)
Thời gian học: 04 – 23/12/2016. Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2016
Chi tiết: http://bit.ly/agri-envi2016

4. Khóa học “Giáo dục đặc biệt” (Special and Inclusive Education)
Thời gian học: 13/11 – 02/12/2016. Hạn nộp hồ sơ:24/08/2016
Chi tiết: http://bit.ly/specialedu2016

5. Khóa học về “Phương pháp sư phạm mới cho giáo viên cao đẳng và đại học” (New pedagogies in the 21st century For Higher Education Teachers)
Thời gian học: 04 – 23/12/2016. Hạn nộp hồ sơ: 05/10/2016
Chi tiết: http://bit.ly/higher-edu2016

Chương trình chỉ dành cho những bạn đã có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trở lên, có bằng đại học chuyên ngành, học bổng không bao gồm vé máy bay.
Thông tin thêm, vui lòng liên hệ mashav@hanoi.mfa.gov.il

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này