Học bổng Rotary Yoneyama tại Nhật Bản

Học bổng du học Nhật Bản 2017

Học bổng Rotary Yoneyama mở đơn cho sinh viên nước ngoài sẽ qua Nhật học năm 2017. Với các bạn đã được trường ĐH nhận học vào tháng 04/2017 dưới dạng tư phí, các bạn hãy xem tham khảo học bổng này để nộp nhé. Học bổng trị giá 140,000 jpy/tháng trong vòng 2 năm cho bậc Thạc sĩ và trong vòng 3 năm cho bậc Tiến sĩ.

Link: http://www.rotary-yoneyama.or.jp/english/overseas

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này