Học bổng PhD Software Engineering & Software mining

Post từ bạn Thanh Tran.
“Mình có quen giáo sư Nguyễn Nhựt Tiến, đang dạy tại Iowa State Univeristy, chuyên ngành về Software Engineering, Software mining. Website của thầy tại đây:

Link: http://home.engineering.iastate.edu/~tien/research.html .

Thầy sắp chuyển sang University of Texas, Dallas và hiện tại có rất nhiều NSF funding nên muốn tuyển thêm sinh viên Việt (3-4 bạn) để học vào Spring 2017. Bạn nào có dự định học Phd  có thể gửi CV và contact trực tiếp với thầy.

Cảm ơn các bạn!”

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này