Học bổng OFID- Master dành cho sinh viên quốc tế

Học bổng OFID dành cho sinh viên quốc tế
– Bậc học: Thạc sĩ
– Ngành học: Các chương trình liên quan đến Sự phát triển như Economics of development (giảm nghèo, phát triển năng lượng và bền vững), Environment (Sa mạc hóa) hoặc các ngành Khoa học và Công nghệ liên quan khác
– Giá trị học bổng: Toàn phần học phí, kể cả các chi phí phát sinh yêu cầu bởi nơi học. Vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm sức khỏe, trợ cấp tái định cư, chi phí đi lại cùng khoản trợ cấp hằng tháng trong vòng 1 năm
– DEADLINE: 01/05/2017

Chú ý: Học bổng OFID chỉ cấp Học bổng toàn phần trong 1 năm. Nếu bạn đăng kí chương trình Master hệ 2 năm thì năm 2 bạn phải chủ động cover.

hoc-bong-OFID

Eligibility

  • Must be between the ages of 23-32 at the time of submitting his/her application.
  • Must have obtained or be on the verge of completing their undergraduate degree with a Baccalaureate from an accredited college/university, or its equivalent.
  • Must have a minimum cumulative GPA of 3.0 or higher on a 4.0 rating system, or its equivalent.
  • Must be matriculated at an accredited university for the upcoming academic year starting August/September 2017, and must maintain full-time status for the duration of the Master’s Degree.
  • Must be a national of a developing country—please refer to the list of eligible countries. Please note that nationals of OFID Member Countries (Algeria, Ecuador, Gabon, Indonesia,  Iran, Iraq, Kuwait,  Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Venezuela) are ineligible to apply. 
  • Must select a subject of study that pertains to OFID’s core mission, such as: economics of development (poverty reduction, energy and sustainable development), environment (desertification), or other related science and technology fields.

huong-dan-xin-hoc-bong-du-hoc

Link: Click Here

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này