Học bổng ngắn hạn tại Israel

[THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG]

Đại sứ quán Israel thông báo các khóa học ngắn hạn chuyên ngành giáo dục và phát triển bền vững

1. Khóa học “Năng lượng tái tạo là chất xúc tác cho phát triển vùng” (Renewable Energy as a Catalyst for Regional Development) dành cho các ứng viên làm về phát triển bền vững.

Thời gian: 16-31/5/2016
Chi tiết: http://bit.ly/iiv-scholarship-2016-renew-energy1

2. Khóa học “Phát triển và tổ chức hệ thống chấn thương” (Developing and Organizing a Trauma System and MCS Organization) dành cho các ứng viên làm trong bệnh viện và ngành y tế.

Thời gian: 22/5 – 03/6/2016
Chi tiết: http://bit.ly/iiv-scholarship-2016-trauma-system1

3. Khóa học “Giáo dục cho Khoa học và công nghệ: ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục” (Education for Science and Technology and ICT in Education) dành cho các ứng viên làm trong ngành giáo dục.

Thời gian: 22/5 đến 10/6/2016
Chi tiết: http://bit.ly/iiv-scholarship-2016-ict-edu1

Yêu cầu ứng viên: có kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác từ 3 năm trở lên và có tiếng Anh tốt.

Học bổng bao gồm học phí, chi phí ăn ở đi lại tại Israel, nhưng không bao gồm vé máy bay.

Thông tin chi tiết, các bạn vui lòng email về mashav@hanoi.mfa.gov.il

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này