Học bổng ngắn hạn tại Israel- Đại sứ quán Israel tại Việt Nam

[THÔNG BÁO] Học bổng ngắn hạn

Đại sứ quán Israel tại Việt Nam xin mời các ứng viên tham gia các khóa học ngắn hạn giữa năm 2016 trong các lĩnh vực nông nghiệp, bình đẳng giới và giáo dục như sau:

1. ‘Khóa đào tạo dành cho hiệu trưởng và các nhà quản lí giáo dục’ (Educational Training of Principals and Supervisors)
Thời gian học: 15/5 – 03/6/2016. Hạn nộp hồ sơ: 01/4/2016
Chi tiết: http://bit.ly/iiv-scholarship-2016-train-edu2

2. ‘Quản lí hệ thống y tế cho phụ nữ nông thôn’ (Management of Health care Systems for Rural Women) dành cho các cán bộ trong ngành y tế
Thời gian học: 30/5 – 10/6/2016. Hạn nộp hồ sơ: 10/3/2016
Chi tiết: http://bit.ly/iiv-scholarship-2016-rural-women-med1

3. Khóa học Sinh học tin học và công nghệ sinh học: công cụ cho nông nghiệp ngày mai trong một thế giới biến đổi khí hậu (Bioformatics and biotechnology: Today’s tools for tomorrow’s agriculture in a world of global environmental changes)
Thời gian học: 09/5 – 07/6/2016. Hạn nộp hồ sơ: 25/3/2016.
Chi tiết: http://bit.ly/iiv-scholarship-2016-biotech-agri1

4. Khóa học ‘Chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em’ (Combating Violence against Women and Children)
Thời gian học: 20/6 – 14/7/2016. Hạn nộp hồ sơ: 10/4/2016.
Chi tiết: http://bit.ly/iiv-scholarship-2016-combat-violence1

5. Khóa học ‘Sản xuất rau sử dụng nước hiệu quả’ (Intensive Vegetable Production with Efficient Water Management)
Thời gian học: 14/6 – 30/6/2016. Hạn nộp hồ sơ: 25/5/2016.
Chi tiết: http://bit.ly/iiv-scholarship-2016-veg-water1

Yêu cầu ứng viên: có bằng đại học chuyên môn và ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực của khóa học.

Tiếng Anh tốt.

Hồ sơ và thông tin thêm xin gửi về mashav@hanoi.mfa.gov.il

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này