Học bổng du học Ý- PhD- Sant’Anna of Pisa, Italy

[Học bổng du học Ý– PhD- Sant’Anna of Pisa, Italy]
Có rất nhiều ngành học, với số lượng học bổng tương đối với mỗi ngành. Ngôn ngữ dành cho bậc học này là tiếng Anh.
Có thể Ý không phải là lựa chọn hàng đầu, nhưng cũng có thể phù hợp với một số bạn.
Dưới đây là link thông báo học bổng của trường, mong được sự hỗ trợ của anh/chị thông báo cho các bạn biết:

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này