Học bổng du học Nhật Bản do tỉnh Aichi cấp

Học bổng của tỉnh Aichi dành cho các ứng viên có ý định theo học thạc sĩ (gồm 0.5 năm làm nghiên cứu sinh và 2 năm học thạc sĩ). Giá trị học bổng Nhật Bản bao gồm vé máy bay tới Nhật, phí nhập học và học phí 2.5 năm, và 150,000 jpy/tháng.

Quá trình nộp hồ sơ như sau:
1. Tìm giáo sư hướng dẫn (tại các trường ĐH trong tỉnh Aichi- Nhật Bản)
2. Download các giấy tờ cần thiết cho bộ hồ sơ xin học bổng
3. Dịch sang tiếng Nhật các phần được yêu cầu (có thể tự dịch hoặc nhờ giáo sư hướng dẫn)
4. Nộp hồ sơ cho trường bạn muốn theo học
Hồ sơ đã nộp sẽ không được hoàn trả, và các trường không chấp nhận hồ sơ nộp chưa hoàn chỉnh sau deadline (cuối tháng 03/2016).
http://ignite.tut.ac.jp/cir/foreigner/aichi_scholarship.html
http://www.tut.ac.jp/e…/international/aichi_scholarship.html

Theo: Gakutomo

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này