Học bổng du học ngắn hạn tại Hà Lan cho các bạn phóng viên

[Học bổng Hà Lan 2016 – Học bổng du học ngắn hạn tại Hà Lan cho các bạn phóng viên]

Are you a media professional looking for a scholarship?

Bạn là phóng viên muốn tìm học bổng theo học khóa ngắn hạn tại Hà Lan?

Bộ Ngoại giao Hà Lan tài trợ học bổng toàn phần NFP, chi trả học phí, ăn ở, đi lại, bảo hiểm…dành cho 50 nước, bao gồm Việt Nam.

Deadline:  24/3/2016.
Narrative Journalism (12 – 23 Sept 2016)
Drama for Social Change for the YouTube Generation (12 – 30 Sept 2016)
Investigative Journalism (31 Oct – 11 Nov 2016)
Producing Media to Counter Radicalisation (31 Oct- 18 Nov 2016)
Link: https://www.rntc.nl/nfp

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này