Học bổng dành cho các bạn ngành BioEngineering

Note từ một VEFFA Mentor! Dành cho các bạn ngành BioEngineering.
“Lab của thầy Teng Lim tại trường ĐH Missouri đang tuyển PhD student ngành bioengineering. Bạn nào quan tâm hoặc biết ai quan tâm thì email trực tiếp cho thầy Teng Lim nhé: http://asm.missouri.edu/faculty/lim-t.php và cc cho Dr. Chung-ho Lin (linchu@missouri.edu).”

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này