Học bổng của The Japanese Association of University Women (JAUW) dành cho các bạn NỮ

<Học bổng du học Nhật bản ngắn hạn dành cho các bạn NỮ>

Chương trình học bổng quốc tế JAUW, 2019 cho các bạn NỮ muốn trải qua 1 khoảng thời gian ngắn để thực hiện các hạng mục nghiên cứu tại Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực
Hạn chót để gửi đơn đăng ký của bạn là ngày 31 tháng 3 năm 2019.

*Số lượng: 02

*Học bổng: giá trị lên đến Yen1,000,000
*Học bổng này dành cho: Dành cho các công dân nữ thuộc mọi quốc tịch

Điều kiện tham gia Chương trình học bổng quốc tế JAUW, 2019:

1. Là phụ nữ của bất kỳ quốc tịch nào khác ngoài Nhật Bản, dưới 45 tuổi
2. Có bằng Thạc sĩ hoặc tương đương.
3. Đang làm việc bên ngoài học viện hoặc là một nhà nghiên cứu hoặc sinh viên cao hơn MA hoặc trình độ tương đương.

Chú ý quan trọng:  các bạn nào đang việc liên quan đến Nhật bản thì đây là cơ hội rất tốt.

Chi tiết vui lòng xem trong link website của trường: click here

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này