Học bổng của Chính phủ Nhật Bản (MEXT) chính thức mở đơn

📍 Học bổng của Chính phủ toàn phần Nhật Bản (MEXT) chính thức mở đơn

PHỤ CẤP TIỀN TIÊU VẶT 117,000 YEN (24.5 TRIỆU VND) MỖI THÁNG
🎓 Bậc học: Đại học / Thạc sĩ/ Tiến sĩ

 Mô tả học bổng:
Học bổng của Chính phủ Nhật Bản được tài trợ bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT), dành cho bảy loại sinh viên:
1) Sinh viên nghiên cứu (Thạc sĩ và Nghiên cứu sinh (chưa cấp bằng))
2) Sinh viên đào tạo giáo viên
3) Sinh viên đại học
4) Sinh viên nghiên cứu về Nhật Bản
5) Sinh viên đại học công nghệ
6) Sinh viên đại học đào tạo ngành
7) Sinh viên chương trình lãnh đạo trẻ (YLP).

📩 Số lượng học bổng:
Tùy chương trình học ( khoảng hơn 4000 suất học bổng cho Sinh viên nghiên cứu và dưới 200 suất cho các loại sinh viên khác)

👩‍🎓 Đối tượng nhận học bổng:
Tất cả sinh viên đủ điều kiện: https://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e-20.html

💰 Giá trị học bổng:
Toàn phần (học phí, chi phí ăn ở và vé máy bay)
Phụ cấp: 117.000 yên mỗi tháng

 Phương thức nộp hồ sơ:
Sinh viên có thể nộp đơn thông qua Đại sứ quán / Lãnh sự quán Nhật Bản địa phương hoặc trực tiếp thông qua trang web một trường đại học quốc gia Nhật Bản nằm trong chương trình.

* Tìm hiểu thêm về điều kiện xét duyệt học bổng: Click here
* Tiếng Việt: click here

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này