HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ THỤY SỸ – Research scholarship/Art scholarships

[HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ THỤY SỸ 2016]

– Nhiều lĩnh vực khác nhau.
– Deadline cho ứng viên quốc tịch Việt Nam: 18/11/2016.
– Mức lương tối thiểu hàng tháng: 1920 CHF cho PhD và 3500 CHF cho postdoc.
– Thủ tục apply xem thêm tại: Click here

——————————-
Hiện tai cấp cho: PhD, Post-Doc và Research.
Trong quá trình bạn apply, bạn cần Team NGUỒN HỌC BỔNG support thì cứ email trực tiếp cho Team. 
Chúng tôi hi vọng khả năng của Team có thể support các bạn.
huong-dan-cach-san-hoc-bong-du-hoc

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này