Học bổng Chính phủ Ireland-30 suất Master dành cho sinh viên Việt Nam

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ IRELAND 2018/2019
Chương trình Học bổng của Chính phủ Ireland 2018/2019 bắt đầu nhận hồ sơ. Sẽ có tối đa 30 suất học bổng dành cho ứng viên Việt Nam theo học thạc sĩ tại các Trường Đại học và Học viện Công nghệ của Ireland.

Hạn nộp hồ sơ là 16:00 thứ Hai 15/01/2018.

Chương trình Học bổng của Chính phủ Ireland bắt đầu nhận hồ sơ cho niên học 2017-2018. Năm nay sẽ có tối đa 30 học bổng toàn phần dành cho các ứng viên Việt Nam, bậc học thạc sĩ tại các trường đại học và học viện kỹ thuật của Ireland, cho các ngành sau:

Thông tin chi tiết về các ngành học, hồ sơ và thủ tục: www.embassyofireland.vn

Năm nay quy trình apply giống 100% quy trình năm ngoái 2016-2017.

Điểm khác biệt là từng nhóm ngành, học bổng Irish Aid năm nay đều có program cụ thể và các bạn có thể xem nội dung đào tạo trong website của mỗi trường.

Đánh giá: chi tiết và cụ thể hơn năm ngoái.

Nếu bạn cần Mentor hướng dẫn apply học bổng Irish Aid năm nay, chúng tôi đã sẵn sàng để support bạn.

Link đăng kí để tìm Mentor hướng dẫn apply Irish Aid: CLICK HERE

ĐĂNG KÍ TÌM MENTOR APPLY HỌC BỔNG IRISH AID- CLICK HERE

Vui lòng download các file đính kèm để xem chi tiết:

2017-Irish-Aid-IDEAS-Application-Form-171013

Scholarship-Flyer-2018-FINAL

The-Government-of-Ireland-Scholarship-programme-2018-2019-Course-Directory-v2

 

 

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này