Học bổng Chính phủ Australia năm 2018 chính thức mở đơn

Năm nay học bổng chính phủ Úc -AAS mở sớm hơn thường lệ và đóng cũng muôn hơn năm ngoái. Do đó, các ứng viên sẽ có nhiều cơ hội để nhận sự hỗ trợ của các Mentor lâu hơn và sự chuẩn bị cũng được tốt hơn.

Bậc học: Thạc sĩ

Số suất học bổng: tạm chưa công bố

Deadline: 30/4/2018

 

Các ngành học ưu tiên cho ứng viên Việt Nam: 

  • Quản trị và phát triển kinh tế (kinh tế học, cạnh tranh, thương mại quốc tế, chính sách công, quản lý tài chính công, tài chính doanh nghiệp, luật hòa nhập kinh tế, khởi nghiệp kinh doanh và sáng tạo đổi mới)
  • Giao thông (quản lý và tài chính dự án, dự báo giao thông, kỹ thuật giao thông vận tải, biện pháp bảo vệ xã hội và môi trường, quy hoạch giao thông đô thị, quy hoạch giao thông tổng thể, hợp tác công tư, kinh tế giao thông, an toàn và kiểm toán đường bộ)
  • Nước và Vệ sinh (quản lý nước, kỹ thuật thủy lợi, chất lượng và các hệ thống cung cấp nước, nước và nước thải)
  • Giáo dục (quản lý giáo dục, quản lý giáo dục nghề nghiệp)
  • Bình đẳng Giới (giới và phát triển, nghiên cứu về phụ nữ)
  • Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (quản lý kinh tế nông nghiệp, kinh tế học nông nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý du lịch bền vững)
  • Ổn định Khu vực và Nhân quyền (công pháp quốc tế, luật nhân quyền quốc tế)
  • Khuyết tật
  • Biến đổi khí hậu

Link gốc:

Link học bổng: Click here

Link FAQ: Click here

Link đăng kí tìm Mentor hướng dẫn apply học bổng chính phủ Úc- AAS: Click Here

 

 

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này