Học bổng các khóa học nông nghiệp ngắn hạn của Bộ ngoại giao Israel

[THÔNG BÁO]

Đại sứ quán Israel mời các ứng viên đăng kí tham gia học bổng các khóa học nông nghiệp ngắn hạn của Bộ ngoại giao Israel năm 2016.

1. Khóa học “Thâm canh thủy sản’ (Intensive Aquaculture Production)
Thời gian học: 12 – 29/9/2016.
Chi tiết: http://bit.ly/iiv-scholarship-2016-aquacul1

2. Khóa học về ‘An toàn thực phẩm và các công nghệ trong giai đoạn thay đổi toàn cầu’ (Feeding the future: Food safety and technology in times of global change)
Thời gian học: 05 – 29/9/2016. Hạn nộp hồ sơ: 03/7/2016
Chi tiết: http://bit.ly/iiv-scholarship-2016-futurefeed1

3. Khóa học về “Bệnh lây truyền qua biên giới và dịch bệnh khác(Animal Transboundary and Emerging Diseases – The Israeli Experience)
Thời gian học: 05 – 22/9/2016. Hạn nộp hồ sơ: 18/6/2016
Chi tiết: http://bit.ly/iiv-scholarship-2016-animaltrans1

Chương trình chỉ dành cho những bạn đã có kinh nghiệm làm trong nông nghiệp ít nhất 3 năm trở lên, có bằng đại học chuyên ngành nông nghiệp, học bổng không bao gồm vé máy bay.

Thông tin thêm, vui lòng liên hệ mashav@hanoi.mfa.gov.il

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này