Học bổng báo chí, truyền thông tại Hà Lan

Học bổng báo chí, truyền thông tại Hà Lan
Học bổng toàn phần, đài thọ toàn bộ chi phí khoá học, kể cả vé máy bay, ăn ở…

Mở cho các ngành học:

– Investigative journalism
– Media campaigns
– Producing media to counter radicalisation
– Using media for development

Hạn chót nộp hồ sơ: 22/7/2016 (hạn hơi ngắn nhưng nhìn qua danh sách các thứ giấy tờ, hồ sơ thì cũng không phải quá phức tạp).
Chúc các anh chị và các bạn may mắn.

Link: https://rntc.com/scholarships/how-to-apply

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này