HỌC BỔNG BẬC HỌC THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUEENSLAND

HỌC BỔNG BẬC HỌC THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUEENSLAND
Học bổng bao gồm $26,682 tiền sinh hoạt phí, học phí và bảo hiểm cho sinh viên quốc tế hằng năm. Học bổng dành cho các sinh viên có thành tích xuất sắc và được xét duyệt 2 lần/ 1 năm.

Thông tin chi tiết xem tại link đính kèm: Click Here


——————————-
The UQ Graduate School Scholarship (UQGSS) is awarded to domestic and international students from Research Training Program (Australian Government) funding and UQ funding. The UQGSS will be awarded via a competitive scholarship round twice per year, including living allowance of $26,682 per annum (2017 rate), indexed annually, tuition fees, Overseas Student Health Cover (OSHC).

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này