(Giải thưởng McKinsey) Next Generation Women Leaders Award for Female Students and Professionals, 2019

Giải thưởng McKinsey rất đặc biệt dành cho các bạn nữ đang theo học Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ từ bất kì ngành học nào, trường nào và đất nước nào (Theo quy định thì Việt Nam là hợp lệ).

Giả thưởng bao gồm:

  • 2000 Euro
  • Mentor 1:1 cho sản phẩm và con đường phát triển sự nghiệp của bạn
  • Được mời đến các Event của McKinsey
Deadline: January 14, 2019

Link gốc: click here

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này