Danh sách các học bổng PhD tại Ý

Xin mời các bạn đang tìm kiếm học bổng du học PhD tại Ý tham khảo link tổng hợp học bổng du học Ý cho các ngành.

Link: http://www.dottorato.polimi.it/en/phd-programmes/active-phd-programmes/

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này