Công bố chương trình học bổng SEED dành cho công dân ASEAN

Canada kỷ niệm 40 năm là đối tác đối thoại của ASEAN bằng một chương trình học bổng mới trị giá 10 triệu đô-la dành cho khu vực Đông Nam Á!

Sinh viên cũng như người đang làm việc tại Việt Nam sẽ sớm có cơ hội giành được các suất học bổng và trao đổi giáo dục trong 1-2 học kỳ hoặc 5-6 tháng học tại các trường đại học, cao đẳng, trường nghề và viện kỹ thuật đẳng cấp quốc tế của Canada. Người tham gia sẽ mang về kiến thức và mạng lưới mới nhằm thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng tại các quốc gia ASEAN.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada, bà Chrystia Freeland, đã thông báo sáng kiến này tại Manila ngày 6/8 vừa qua với những người đồng cấp ASEAN.

Để biết thêm chi tiết, mời bạn đọc trang https://www.canada.ca/…/canada_announcesnewscholarshipprogr… (tiếng Anh) hoặc https://www.canada.ca/…/le_canada_annonceunnouveauprogramme… (tiếng Pháp).

LIÊN HỆ NGAY-CLICK HERE

—————^^^—————
Canada is marking its 40th anniversary as an ASEAN dialogue partner with a new $10 million scholarship program for Southeast Asia! Vietnamese students and mid-career professionals will soon be able to access scholarships and educational exchanges for 1-2 semesters of study or 5-6 months of study at world class Canadian universities, colleges, technical schools, and institutes and bring their new knowledge and networks home to advance development and prosperity in the developing countries of ASEAN. Canada’s Minister of Foreign Affairs, Chrystia Freeland, announced the initiative in Manila on August 6 with her counterparts from across ASEAN. Click here to find out more https://www.canada.ca/…/canada_announcesnewscholarshipprogr… !

—————^^^—————
Le Canada marque son 40e anniversaire en tant que partenaire de dialogue de l’ANASE avec un nouveau programme de bourses de 10 millions de dollars pour l’Asie du Sud-Est! Étudiants et professionnels de mi-carrière du Vietnam pourront bientôt accéder à des bourses d’études et des échanges éducatifs pour 1-2 semestres d’études ou 5 à 6 mois d’études dans des universités, collèges, écoles et instituts techniques canadiens de renommé mondiale. Ces étudiants pourront contribuer leurs nouvelles connaissances et réseaux à l’avancement du développement et de la prospérité dans les pays en développement de l’ANASE. La ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, a annoncé l’initiative à Manille le 6 août avec ses homologues de l’ANASE. Cliquez ici pour en savoir plus https://www.canada.ca/…/le_canada_annonceunnouveauprogramme… !

Source: Tổng Lãnh Sự Quán Canada tại TP.HCM

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này