Chương trình trao đổi ngắn hạn TAG/AIMS tại trường Tsukuba- Nhật Bản

Chương trình trao đổi ngắn hạn TAG/AIMS tại trường Tsukuba dành cho sinh viên Đông Nam Á?

✔️Sinh viên từ các trường partner với trường Tsukuba (bao gồm trường ĐH Thuỷ lợi Hà Nội, ĐH Nông lâm, ĐH Nông nghiệp Hà Nội) sẽ được miễn học phí.

✔️Hạn nộp hồ sơ cho kì nhập học tháng 04/2017 là ngày 15/11.

✔️Thông tin chi tiết về các loại học bổng xin xem thêm tại website trường/ email tới phòng tuyển sinh của chương trình.

Link: Click Here

Theo: gakutomo.com

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này