Chương trình Special Scholarship Program (SSP) cho bậc học Tiến sĩ bằng tiếng Anh tại Đại hoc Kỹ thuật Kochi (KUT)

Chương trình Special Scholarship Program (SSP) cho bậc học Tiến sĩ bằng tiếng Anh tại Đại hoc Kỹ thuật Kochi (KUT), kì nhập học tháng 04 và tháng 10/2017:
– Các đề tài nghiên cứu hàng năm được cập nhật tại SSP project list, bao gồm các lĩnh vực: Material and Life Systems Engineering, Intelligent Mechanical Systems Engineering, Electronic and Photonic Systems Engineering, Information Systems Engineering, Infrastructure Systems Engineering và Economics and Management.
– Giá trị học bổng bao gồm: 30,000 yen phí thi đầu vào, 300,000 yen phí nhập học, 535,800 yen/năm học phí, 150,000 yen/tháng là khoản “lương” mà Gakutomo đề cập bên trên, và 150,000 yen cho vé máy bay và chi phí ổn định cuộc sống ban đầu đối với các ứng viên cư trú ngoài Nhật tại thời điểm nộp hồ sơ. Học bổng có giá trị trong năm đầu, và sẽ được gia hạn thêm hai năm sau ngoại trừ trường hợp ứng viên vi phạm nội quy của SSP.
– Hạn nộp hồ sơ:

  • Cho kì tháng 04/2017 là ngày 16/09/2016,
  • Cho kì tháng 10/2017 là ngày 17/03/2017.

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này