CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NEW ZEALAND ASEAN CỦA CHÍNH PHỦ NEW ZEALAND 2017

Bạn có muốn được gia nhập vào đội ngũ học bổng Chính phủ New Zealand? Các thợ săn học bổng hãy nghiên cứu các thông tin sau đây để biết chuẩn bị hồ sơ.

I. Thời hạn nhận hồ sơ
Chúng tôi sẽ bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký học bổng cho năm học bắt đầu vào đầu năm 2018.
Bắt đầu nhận đăng ký học bổng: 16/02/2017.
Hạn cuối cùng đăng ký học bổng: 30/03/2017.

II. Các bậc đào tạo
Chương trình học bổng New Zealand ASEAN (NZA) đa dạng bao gồm ngắn và dài hạn dành cho các bạn đã có bằng Cử nhân:
1) Chứng chỉ sau đại học (Postgraduate Certificate: 6 tháng)
2) Bằng sau đại học (Postgraduate Diploma: 1 năm)
3) Thạc sĩ (1-2 năm)
4) Tiến sĩ (tối đa 3,5 năm)

cach-tim-hoc-bong-du-hoc

III. Các ngành học ưu tiên cấp học bổng
1) Agriculture development
• Agri-business: agricultural economics, agri-business management, agricultural systems and management, rural development, logistics, supply chain and distribution management, value chain development, agriculture marketing, international agribusiness
• Agriculture production: animal science, veterinary nursing, plant science, horticultural science, soil science
• Agriculture trade and technology: phytosanitary, bio-security, biotechnology, agricultural trade
• Post-harvest: food production, food sciences/technology, post-harvest processing, food storage and packaging, food safety

2) Renewable energy
Solar, hydro-electric and wind energy, energy engineering, renewable energy distribution systems, energy sector management/reform, including energy economics and financials

3) Disaster risk management
• Disaster preparedness and response, emergency management
• Disaster risk reduction: hazard and vulnerability assessment, risk management, natural resource management, environmental management, geology, geotechnical engineering, water resource management
• Climate change adaptation, land use planning & development

4) Public sector management
• Economic policy: public financial management, government budgeting, tax reform, public sector auditing, statistics, demography
• Education: policy, sector management and reform
• Public sector leadership: public administration, public policy and management, public sector leadership and governance, human resource capacity development, information management
• International trade and business, trade facilitation, trade policy

5) Private sector development
• Business/private sector management and leadership, small and medium sized enterprises (SMEs) development, entrepreneurship, marketing, accountancy
• Business finance, commerce

BAN (7)

Đăng kí tìm Mentor học bổng Chính phủ New Zealand- CLICK HERE

IV. Điều kiện nộp hồ sơ
• Bằng tốt nghiệp đại học
• IELTS 6.5 (không có band score nào dưới 6.0)
• Không phân biệt ứng viên làm cho nhà nước hay tư nhân
• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian (full time) hoặc 2 năm kinh nghiệm làm việc bán thời gian (part time) phù hợp với ngành học xin học bổng

V. Liên hệ cơ quan
Điều phối viên Chương trình Phát triển
Đại sứ quán New Zealand
Địa chỉ: Lầu 5, 63 Lý Thái Tổ
Hà Nội
Điện thoại: (04) 3824 1481

Thông tin chi tiết của học bổng NZA: CLICK HERE

Cách thức nộp hồ sơ (apply online): CLICK HERE

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này