Chương trình Học bổng du học Mỹ của VEFSTA

[Chương trình Học bổng du học Mỹ của VEFSTA]

Thưa các bạn,

Hội Phát triển Khoa học và Công nghệ Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEFSTA) xin được gửi lời chào trân trọng nhất!

VEFSTA là tổ chức của các Nghiên cứu sinh và Học giả VEF (www.vef.gov) và Chương trình Học bổng VEFSTA (http://vefsta.org/page/fellows-program.aspx) được thành lập với sứ mệnh hỗ trợ các bạn sinh viên và những nhà khoa học trẻ tài năng của Việt Nam có cơ hội theo học các chương trình sau đại học tại những trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới

Các ngành học VEFSTA hỗ trợ bao gồm khoa học (tự nhiên, vật chất, và môi trường), công nghệ, kỹ thuật, toán học, và y tế (bao gồm khoa học y sinh, dịch tễ học, dinh dưỡng học và thống kê sinh học trong y tế công cộng).

VEFSTA xin trân trọng thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ của Chương trình Học bổng VEFSTA cho năm 2017: hồ sơ xin học bổng sẽ được mở trên trang web của VEFSTA tại địa chỉ: http://vefsta.org/page/online-application-form.aspx, từ 10 giờ sáng ngày 15 tháng 4 năm 2016 đến 10 giờ sáng ngày 15 tháng 6 năm 2016 (theo giờ Việt Nam).

Xin xem thông báo chi tiết về Chương trình tại địa chỉ: http://vefsta.org/…/announcement-vefsta-fellows-program-for…

Liên hệ: fellowship@vefsta.org

Xin vui lòng chuyển giúp thông tin này tới các ứng viên tiềm năng.
Trân trọng,

*****

Dear friends,

Warmest greetings from the Vietnam Education Foundation Science and Technology Development Association (VEFSTA)!

VEFSTA is the organization of VEF (www.vef.gov) Fellows and Scholars and the VEFSTA Fellowship Program was established with the mission of supporting outstanding young Vietnamese students and researchers to apply to top graduate schools in the U.S. and other countries around the world.

The fields of studies supported by VEFSTA are sciences (natural, physical, and environmental), and technology, engineering, mathematics, and medicine (including biomedical sciences as well as epidemiology, nutrition, and bio-statistics within public health).

We are pleased to announce the timeline of the 2017 VEFSTA Fellowship Program: applications will be available ONLY online at VEFSTA website:http://vefsta.org/page/online-application-form.aspx, from 10:00 am, April 15, 2016 to 10:00 am, June 15, 2016 (Vietnam time).

For further details, please see the full program announcement at:http://vefsta.org/…/announcement-vefsta-fellows-program-for…

Please help forward this message to the potential candidates.

Contact: fellowship@vefsta.org

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này