Chương trình chuyển tiếp ngành Hóa bậc ĐH tại ĐH Tokyo – Học bằng tiếng Anh

Chương trình chuyển tiếp ngành Hóa bậc ĐH tại ĐH Tokyo.
Chương trình dành cho các bạn đã hoàn thành 2 năm đầu ĐH muốn chuyển tiếp sang năm thứ 3 tại ĐH Tokyo. Sau khi tốt nghiệp, các bạn sẽ được nhận bằng cử nhân của Đại Học Tokyo.

Yêu cầu cơ bản gồm:
– Bạn phải hoàn thành chương trình cấp 3 và 2 năm đầu đại học tại các trường bên ngoài Nhật Bản
– Có background tốt về các môn khoa học
– TOEFL 80
Hạn nộp hồ sơ cho kì nhập học mùa thu năm nay là ngày 08/4/2016.

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại http://www.s.u-tokyo.ac.jp/GSC/faq/faq.html.
Gakutomo chúc mọi người apply thành công nhé.

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này