Các suất thực tập mùa hè tại Nhật

Lại đến mùa nộp hồ sơ cả vào đại học, cả cho các kì thực tập mùa hè rồi. Gakutomo chia sẻ các cơ hội thực tập cho các bạn du học sinh có quan tâm nhé.
1. RIKEN Brain Summer Internship
http://www.brain.riken.jp/en/summer/
2. The University of Tokyo Summer Internship Program in Kashiwa (UTSIP Kashiwa) http://www.ilo.k.u-tokyo.ac.jp/summer_en
3. The University of Tokyo Research Internship Program (UTRIP) School of Science https://www.s.u-tokyo.ac.jp/en/utrip/overview/
4. Tokyo Institute of Technology International Education and Research Summer Research Programhttp://www.ipo.titech.ac.jp/tirop/program/detail_235.html
5. Okinawa Institute of Science and Technologyhttps://groups.oist.jp/grad/research-interns
6. National Institute of Genetics http://www.nig.ac.jp/jimu/soken/intern/
7. National Institute for Physiological Sciences (NIPS)http://www.nips.ac.jp/eng/graduate/applicants/internship/

Theo: http://gakutomo.com/

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này