Bản tin tổng hợp học bổng Tiến sĩ các nơi trên thế giới 01/2019

[Bản tin tổng hợp học bổng Tiến sĩ các nơi trên thế giới 01/2019]

1/Học bổng ngành tài chính tại Áo: click here

2/Data Học bổng các ngành bậc Master, PhD tại Úc: click here

3/Học bổng nhóm ngành phát triển bền vững: click here

4/Học bổng Tiến sĩ ngành Big data tại Mỹ: click here

 

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này