2 suất học bổng PhD-IT tại Canada (20,000$CAN/năm)

Chào các bạn,

Hiện Team mình nhận được 2 suất học bổng PhD- ngành IT, 1 học bổng nghiên cứu về đề tài 5G và 1 chủ đề khác do 2 Giáo sư khác nhau cấp học bổng.

*Thời gian: 3-4 năm

*Trị giá học bổng: 20,000$CAN/năm

Bạn nào quan tâm, vui lòng gửi: CV, GPA (BA, Master), Ielts hoặc DELF B2 về để Team support các bạn nộp học bổng nhé.

Chú ý: học bổng nghiên cứu về đề tài 5G vẫn open cho những bạn biết tiếng Pháp (B2) nếu bạn không có tiếng Anh.

Bạn có thể liên hệ để tìm Mentor đồng hành săn học bổng này