Quy trình nộp hồ sơ xin Học bổng Chính phủ New Zealand năm 2016 sẽ đơn giản hơn trước đây rất nhiều.

Dễ dàng hơn khi đăng ký nộp đơn dự tuyển Học bổng New Zealand ASEAN vào năm 2016!

Chúc mừng 30 bạn đã trúng tuyển học bổng New Zealand ASEAN 2015 năm nay!

hoc-bong-chinh-phu-new-zealand

Các bạn ứng viên mùa học bổng mới hãy lưu ý những sự thay đổi chính trong quá trình đăng ký nộp đơn dự tuyển Học bổng New Zealand ASEAN vào năm 2016 cho những khóa học bắt đầu vào năm 2017, cụ thể như sau:
– Bạn có thể nộp hồ sơ xin học bổng trực tuyến – tại trang web (http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships) bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2016.
– Bạn không cần có thư nhập học từ các trường của New Zealand trước khi bạn nộp hồ sơ. Nếu bạn được lựa chọn vào danh sách nhận học bổng, hồ sơ của bạn sẽ được gửi tới trường mà bạn mong muốn.
– Tất cả những Đơn xin học bổng cũ sẽ không còn giá trị.
– Bạn sẽ không cần phải nộp giấy tờ cá nhân: giấy khai sinh, bản sao hộ chiếu, thư giới thiệu hoặc kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh khi đăng ký học bổng. Những giấy tờ này sẽ được bổ sung nếu bạn được lựa chọn vào vòng trong của quá trình tuyển chọn.
– Hạn cuối cùng nộp hồ sơ xin học bổng trực tuyến là 30 tháng 4 năm 2016.

Theo: Thông tin từ LSQ New Zealand