Những việc cần chuẩn bị để nộp hồ sơ vào trường Mỹ cho năm học 2016-2017

Thời gian nộp hồ sơ cho năm học 2016-2017 đang bước vào những giai đoạn cuối. Hãy cùng điểm qua check-list những việc cần làm xem các em còn thiếu những gì nữa nhé. Danh sách được biên soạn bởi thầy Hoài Chung.

Bài Thi Chuẩn Hóa

1. Bạn đã thi TOEFL hoặc IELTS chưa?

2. Bạn đã thi SAT I (hoặc ACT) chưa?

3. Bạn đã thi SAT II chưa?

Học bạ và Ngoại Khóa

4. Bạn đã có bản dịch Tiếng Anh của học bạ năm lớp 9-10-11-12 chưa? (Lớp 9 có thể dùng bằng Tốt Nghiệp Cơ Sở)

5. Bạn đã hoàn thành CV (liệt kê thành tích học tập, ngoại khóa) chưa?

6. Bạn đã hoàn thành Common App Essay chưa?

7. Bạn đã viết sẵn 3 thư giới thiệu liệt kê những gì bạn mong Recommenders sẽ nhắc đến chưa?

SUA-BAI-LUAN-DU-HOC-MY
Điền các mục trong Common Application

8. Bạn đã lập tài khoản Common Application chưa?

9. Bạn đã điền hết mục Profile chưa?

10. Bạn đã điền hết mục Family chưa?

11. Bạn đã điền hết mục Education chưa?

12. Bạn đã điền hết mục Testing chưa?

13. Bạn đã điền hết mục Activities chưa?

14. Bạn đã điền hết mục Writing chưa?

Thư giới thiệu trong Common Application

15. Bạn đã mời 1 counselor và 2 giáo viên cho mục Recommenders chưa?

16. Bạn đã mời thêm 1 số người cho mục Other Recommender chưa?

17. Bạn đã nhờ Counselor điền Fee Waiver Request và nộp trong account của họ chưa (nếu bạn cần được miễn phí nộp hồ sơ)?

18. Bạn đã đưa bản dịch của học bạ Trung học và nhờ Counselor upload trên account của họ chưa?

Hồ Sơ Hỗ Trợ Tài Chính

19. Bạn đã điền International Student Financial Aid Application chưa?

HOẶC

Bạn đã điền CSS/ Financial Aid Profile online chưa?

20. Bạn đã xin giấy chứng nhận thu nhập của phụ huynh chưa?

21. Bạn đã xin giấy chứng minh tiết kiệm ngân hàng chưa?

22. Bạn đã điền Certification of Finances chưa?

Chọn trường

23. Bạn đã chọn 3 nhóm trường chưa (Mơ ước- Vừa Tầm- An Toàn) chưa?

24. Bạn đã điền phần Supplement của từng trường bạn muốn nộp chưa?

25. Bạn đã chọn ra 1 trường cho Early Decision/ Early Action chưa?

huong-dan-apply-hoc-bong-mba-tai-my

Gửi điểm chuẩn hóa

26. Bạn đã yêu cầu ETS gửi điểm TOEFL cho các trường chưa?

27. Bạn đã yêu cầu Collegeboard gửi điểm SAT cho các trường chưa?

Early Decision/ Action (đầu tháng 11) & Regular Decision (cuối tháng 12)

28. Bạn đã nhấn nút nộp Early Decision/ Regular Decision chưa?

29. Bạn đã ra bưu điện gửi thư xin hỗ trợ tài chính (mục 19-20-21-22) cho trường này chưa (hoặc hỏi xem trường có chấp nhận email và fax không)?

30. Bạn kiểm tra xem các Recommenders đã hoàn thành chưa?

Theo: Thầy Hoài Chung