Những bài viết giúp bạn GIẢI NGỐ về học bổng du học

1.Học bổng Chevening- Chính phủ Anh : Click Here

Bậc học: Master
Ngành học: các ngành

KHÔNG PHÂN BIẾT ĐỐI TƯỢNG NHÀ NƯỚC HAY TƯ NHÂN

2.Học bổng  Erasmus Mundus- Liên minh Châu Âu : Click Here

Bậc học: Master & PhD
Ngành học: các ngành theo quy định (Click here)

KHÔNG PHÂN BIẾT ĐỐI TƯỢNG NHÀ NƯỚC HAY TƯ NHÂN

SINH VIÊN NĂM 4 CÓ THỂ APPLY NGAY

DÀNH CHO CÁC BẠN RESEARCH, ACADEMIC

ĐĂNG KÍ MENTOR ĐỒNG HÀNH APPLY HỌC BỔNG ERASMUS MUNDUS- CLICK HERE

3.Học bổng Fulbright- Chính phủ Mỹ: Click Here

Bậc học: Master
Ngành học: các ngành

KHÔNG PHÂN BIẾT ĐỐI TƯỢNG NHÀ NƯỚC HAY TƯ NHÂN

4. Học bổng MEXT- JDS- Chính phủ Nhật: Click Here

Bậc học: Master & PhD
Ngành học: các ngành theo quy định

JDS: 100% ỨNG VIÊN ĐẾN TỪ KHỐI NHÀ NƯỚC 

MEXT: KHÔNG PHÂN BIỆT

ĐĂNG KÍ TÌM MENTOR HỌC BỔNG IRISH AID- CLICK HERE

5. Học bổng Innovative JICA: Click Here

Bậc học: Thạc Sĩ & Tiến Sĩ

Ngành học: STEM (ưu tiên đặc biệt IT, IOT, AI)

6. Học bổng AAS- Chính phủ Úc: Click here, Click here

Các ngành học ưu tiên cho ứng viên Việt Nam: 

  • Quản trị và phát triển kinh tế (kinh tế học, cạnh tranh, thương mại quốc tế, chính sách công, quản lý tài chính công, tài chính doanh nghiệp, luật hòa nhập kinh tế, khởi nghiệp kinh doanh và sáng tạo đổi mới)
  • Giao thông (quản lý và tài chính dự án, dự báo giao thông, kỹ thuật giao thông vận tải, biện pháp bảo vệ xã hội và môi trường, quy hoạch giao thông đô thị, quy hoạch giao thông tổng thể, hợp tác công tư, kinh tế giao thông, an toàn và kiểm toán đường bộ)
  • Nước và Vệ sinh (quản lý nước, kỹ thuật thủy lợi, chất lượng và các hệ thống cung cấp nước, nước và nước thải)
  • Giáo dục (quản lý giáo dục, quản lý giáo dục nghề nghiệp)
  • Bình đẳng Giới (giới và phát triển, nghiên cứu về phụ nữ)
  • Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (quản lý kinh tế nông nghiệp, kinh tế học nông nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý du lịch bền vững)
  • Ổn định Khu vực và Nhân quyền (công pháp quốc tế, luật nhân quyền quốc tế)
  • Khuyết tật
  • Biến đổi khí hậu

7. Học bổng New Zealand Asean: Click Here, Click Here

Bậc học: Master & PhD & Post-graduate
Ngành học: 5 nhóm ngành ưu tiên (nhưng các ngành khác vẫn có thể apply miễn là bạn giải thích được sự cần thiết ngành học của bạn với sự phát triển của VN) 

KHÔNG PHÂN BIẾT ĐỐI TƯỢNG NHÀ NƯỚC HAY TƯ NHÂN

8. Học bổng SISS- Chính phủ Thụy Điển: Phần 1 , Phần 2

Bậc học: Master
Ngành học: các ngành

KHÔNG PHÂN BIẾT ĐỐI TƯỢNG NHÀ NƯỚC HAY TƯ NHÂN

Việt Nam nằm trong Category B với 6 nước khác. Trung bình có 9-10 suất học bổng dành cho Việt Nam hàng năm.

9. Học bổng PhD tại Mỹ: Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4

10. Học bổng Master & PhD (STEM, IT, CS) tại Canada : Click Here

Team học bổng Canada được phụ trách bởi các Giáo sư tại Canada. Với networking rộng rãi trong giới học thuật, Team Canada chắc chắn 100% mang về các cơ hội học bổng cho các bạn.

ĐĂNG KÍ TÌM MENTOR HỌC BỔNG CANADA- CLICK HERE

11. Lên kế hoạch tìm học bổng du học như thế nào? Click Here

12. Bí quyết xây dựng networking để tìm học bổng du học? Click Here

13. Học bổng chính phủ không dành cho các đối tượng sau: Click Here

14. Những điều cần biết về Thư giới thiệu- LoR: Click Here