Một số trang web tìm kiếm việc trên thế giới (cả môi trường học thuật lẫn công ty)

Những anh chị em đã hoặc sắp tốt nghiệp và muốn tìm việc (PhD, postdoc hoặc ở các công ty) có thể tìm thông tin ở những nguồn sau đây. Những trang web này còn có chức năng cho phép upload CV cá nhân, nếu nhà tuyển dụng chấm CV của mình thì họ có thể chủ động liên lạc.
 
1) Nature jobs: phạm vi tìm kiếm khắp thế giới (có khi thấy cả việc ở Việt Nam):
 
2) Researchgate: trang web này một mặt cho phép tạo tiểu sử cá nhân và đăng tải công trình nghiên cứu khoa học, mặt khác cho phép tìm kiếm việc dễ dàng và sẽ tự động thông báo nếu có việc phù hợp với chuyên môn của mình.
 
3) Đây là trang web của EU cho phép tìm kiếm việc ở châu Âu với nhiều lựa chọn tìm kiếm:
 
4) Hà Lan:
 
5) Na Uy:
Theo: Tạ Duy Tiên