Guidebook for Prospective Students

Chào mọi người!

Quyển Guidebook for Prospective Students (AY2016/17) đã được team Freshman Orientation and Camp – VNNTU soạn thảo xong. Guidebook là tập hợp những thông tin cần thiết và mới nhất về NTU cũng như quá trình thi vào NTU cho năm học sắp tới.

Mình rất mong mọi người chia sẻ quyển Guidebook này cho những bạn có nguyện vọng đăng kí vào NTU; và đừng ngại liên lạc với team nếu có bất kì thắc mắc gì!

Download: guidebook1617

Team Freshmen Orientation and Camp 2015 (FOC 2015)- VNNTU