Giáo dục ở Ai Len

Truyền thống giáo dục xuất sắc của Ai Len nổi danh trên toàn thế giới. Kể từ thời Trung Cổ, Ai Len – được biết đến là Hòn đảo của các Vị Thánh và Học giả – đã là nơi cung cấp kiến thức cho phần lớn thế giới phương tây: gần đây hơn, cả thế giới nghiên cứu về các nhà văn Ai Len như James Joyce, Samuel Beckett, WB Yeats, George Bernard Shaw và Oscar Wilde, trong khi việc liên tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển đã đặt nước Ai Len hiện đại vào vị trí trung tâm của khoa học và công nghệ.

nguonhocbong.com-hocbongduhocIreland3

Các chính phủ hiện đại của Ai Len coi giáo dục là một ưu tiên chủ chốt và ngày nay, Ai Len có tỷ lệ học vấn cao nhất thế giới, với gần nửa số thanh niên học đại học. Các trường đại học, Cao đẳng và Viện Công nghệ của Ai Len nổi tiếng thế giới với trình độ học thuật cao, trong khi nhiều trường dạy tiếng Anh có danh tiếng vững chắc về chất lượng đào tạo.

Ai Len cũng là nơi sinh sống vô cùng hấp dẫn, với người dân hiếu khách và rất nhiều hoạt động văn hóa thể thao. Năm 2007, sinh viên từ 142 quốc gia theo học đại học ở Ai Len, và 140.000 học sinh học tiếng Anh tại đây. Kinh nghiệm quốc tế, cùng với mối quan hệ văn hóa với thế giới nói tiếng Anh, việc đầu tư chuyên sâu vào nghiên cứu và phát triển, và mối liên hệ vững chắc với ngành công nghiệp, đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển của Ai Len như một xã hội kiến thức trong nền kinh tế toàn cầu mới.

Cơ quan Giáo dục Ai Len

Cơ quan Giáo dục Ai Len được chính thức thành lập để cung cấp thông tin về Ai Len như một trung tâm giáo dục quốc tế. Trang web của cơ quan này (www.educationireland.ie) là đầu mối liên hệ để có thông tin về các chương trình hiện có ở các trường Đại học, Viện Công nghệ và các trường Đại học tư, và cung cấp kết nối đến các trang web giáo dục khác của Ai Len.

Hệ thống Giáo dục Ai Len

Ở Ai Len, giáo dục mang tính bắt buộc với người từ 6 đến 16 tuổi, hoặc cho tới khi học sinh học xong ba năm trung học. Tuy nhiên, hầu hết trẻ em bắt đầu học tiểu học lúc 4 tuổi. Ai Len có hơn 3.200 trường tiểu học, hầu hết được tài trợ từ Nhà nước, và được địa phương đóng góp hỗ trợ. Bậc trung học bao gồm 750 trường trung học, trường dạy nghề, trường cộng đồng và trường phổ thông hỗn hợp. Gần 60% học sinh học trong các trường trung học; 26% học trong các trường dạy nghề; và 14% đi học ở trường cộng đồng và trường phổ thông hỗn hợp. Giáo dục bậc trung học bao gồm ba năm học cấp trung học cơ sở và sau đó là hai hoặc ba năm học cấp trung học phổ thông. Ở cấp trung học phổ thông, học sinh có thể chọn Chương trình Năm Chuyển tiếp. Trong hai năm cuối của cấp trung học phổ thông, học sinh có thể lấy Bằng Tốt nghiệp chính thức; Bằng Tốt nghiệp Chương trình Hướng nghiệp hoặc Bằng Tốt nghiệp Ứng dụng.

Giáo dục Đại học

Hệ thống giáo dục đại học ở Ai Len có quy mô lớn và bao gồm các trường đại học, nhóm công nghệ, các trường sư phạm và các trường tư độc lập. Các tổ chức trong ba nhóm đầu tiên đều có quyền tự trị và tự quản, nhưng thực chất được nhà nước tài trợ.

 Trường Đại học ở Ai Len

Bảy trường đại học ở Cộng hòa Ai Len có chương trình đào tạo tiên tiến thông qua một loạt chương trình Cử nhân, Thạc sỹ và Tiến sỹ. Các trường đại học này là điểm đến hấp dẫn với sinh viên Ai Len, châu Âu và quốc tế, phản ánh sự kết hợp riêng có giữa một nền giáo dục chất lượng và kinh nghiệm văn hóa thú vị. Các trường đại học Ai Len hòa nhập sâu vào cuộc sống của thành phố và khu vực, với các cộng đồng sinh viên và cuộc sống xã hội sôi nổi.

Khoản đầu tư đáng kể của chính phủ vào nghiên cứu và phát triển khiến các trường Đại học Ai Len trở thành điểm đến vô cùng hấp dẫn với các nhà nghiên cứu và học giả trẻ. Các trường Đại học đóng vai trò trung tâm trong việc đảm bảo Ai Len tiếp tục tiến bộ và trở thành một xã hội kiến thức tiên tiến. Việc nhận ngân sách từ Quỹ Đổi mới Chiến lược của Chính phủ là cơ sở cho hoạt động nghiên cứu và đầu ra là những người có bằng tiến sỹ và sau tiến sỹ với kỹ năng rất tốt. Các trường Đại học có thủ tục đảm bảo chất lượng khắt khe với các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

Viện Công nghệ ở Ai Len

14 Viện Công nghệ ở Cộng hòa Ai Len có chương trình từ bậc 6 đến bậc 10 trong  Khung Văn bằng Quốc gia. Các chương trình này bao gồm chương trình đại học với bằng tốt nghiệp đại học, bằng Cử nhân Thông thường, bằng Cử nhân Danh dự và bằng sau đại học, thông qua việc nghe giảng và nghiên cứu, dẫn tới bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ, trong rất nhiều ngành. Hầu hết các Viện Công nghệ đều có khoa Khoa học, Cơ khí & Công nghệ, và Kinh doanh. Ngoài ra, nhiều Viện đã phát triển các chương trình đặc biệt ở những lĩnh vực như Nhân văn & Ngôn ngữ; Nghiên cứu Trợ y và Y tế; Nghệ thuật & Thiết kế; và Du lịch. Các thủ tụch đảm bảo chất lượng của mỗi Viện đều do Hội đồng Giáo dục Đào tạo Bậc cao (HETAC) phê duyệt. Bằng cấp của HETAC được các tổ chức học thuật; nghề nghiệp; thương mại; và thủ công trên toàn thế giới công nhận.

Trường Đại học Giáo dục Tư

Nhiều trường đại học giáo dục tư chủ yếu tham gia vào việc đào tạo giáo dục chuyên nghiệp và kinh doanh. Các khóa học bao gồm: Kế toán và Kinh doanh; Luật; Nhân văn; Khách sạn và Dịch vụ; Du lịch; và Nghệ thuật. Nhiều chương trình của những trường này được Hội đồng Giáo dục Đào tạo Bậc cao (HETAC) công nhận giá trị và một số chương trình có liên kết với các trường Đại học và/hoặc hiệp hội nghề nghiệp qua đó những khóa học này được chính thức công nhận.

Giáo dục sau Đại học

Các Viện Giáo dục sau Đại học (HEI) đóng vai trò quan trọng trong nền giáo dục sau đại học ở Ai Len. Nghiên cứu do HEI tiến hành nhận rất nhiều tài trợ tài chính từ Chương trình dành cho Nghiên cứu trong các trường Đại học (PRTLI) của Cơ quan Giáo dục Sau đại học.  Chiến lược Khoa học, Công nghệ và Đổi mớinăm 2006 của Chính phủ đặt ra tầm nhìn và lộ trình cho phát triển hài hòa giữa nghiên cứu, phát triển công nghệ và đổi mới. Hỗ trợ nghiên cứu của chính phủ tiếp tục tăng trong Kế hoạch Phát triển Quốc gia 2007-2013.

Học tiếng Anh

Ai Len có tiếng về chất lượng dịch vụ tiếng Anh tốt. Cơ quan đảm bảo chất lượng cho khu vực này ở Ai Len là Ủy ban Tư vấn Trường dạy tiếng Anh (ACELS), cơ quan quản lý cơ chế thanh tra, được Bộ Giáo dục và Khoa học công nhận. Danh sách hơn 110 trường và tổ chức được công nhận và đảm bảo chất lượng (ELTOS) được đăng tải trên website của ACELS. Các trường và tổ chức này có rất nhiều khóa học, và nhìn chung cung cấp cả gói học phí, nơi ở và các hoạt động ngoại khóa. Đào tạo tiếng Anh còn có thể được kết hợp với các hoạt động thể thao như câu cá, đánh gôn hay quần vợt. Các hoạt động quảng bá của khu vực dạy tiếng Anh được Fáilte Ireland hỗ trợ.

Kết nối

 • Trang web của Cơ quan Giáo dục Ai Len là đầu mối trung tâm thông tin về giáo dục Ai Len và chương trình trong các trường Đại học Ai Len. Trang web này cung cấp thông tin đầy đủ cập nhật về các khóa học; học bổng du học; đến Ai Len; và học tiếng Anh tại Ai Len (www.educationireland.ie).
 • Cơ quan Văn bằng Quốc gia Ai Len (NQAI) là trung tâm công nhận bằng cấp quốc tế của Ai Len. Nếu bạn đã có bằng cấp không phải của Ai Len, bạn có thể muốn tấm bằng của mình được đánh giá để tìm việc hoặc học thêm ở Ai Len www.qualificationsrecognition.ie).
 • Qualifax là Cơ sở dữ liệu Quốc gia dành cho Học viên. Đây là “trung tâm công cấp thông tin một cửa” cho học viên. Qualifax cung cấp thông tin đầy đủ nhất về giáo dục sau đại học và các khóa đào tạo ở Ai Len (www.qualifax.ie).
 • Khung Văn bằng Quốc gia (NFQ) cung cấp cách thức so sánh bằng cấp, và đảm bảo bằng cấp được đảm bảo chất lượng và công nhận ở trong nước cũng như nước ngoài. Sinh viên được khuyến khích sử dụng NFQ để xác định bằng cấp họ sẽ có trước khi đưa ra quyết định. Bằng cấp được công nhận thông qua NFQ được đảm bảo chất lượng: điều đó có nghĩa khóa học của bạn, và nơi bạn học, được xem xét một cách đều đặnwww.nfq.ie.
 • Hội đồng Giáo dục Đào tạo Bậc cao (HETAC) phát triển, thúc đẩy và duy trì học bổng đào tạo và giáo dục sau đại học ở tiêu chuẩn và chất lượng quốc tế cao nhất      (www.hetac.ie).
 •  Irish Council for International Students (ICOS) thúc đẩy phúc lợi chung của sinh viên quốc tế (www.icosirl.ie).
 • Hiệp hội các trường Đại học Ai Len (IUA) là cơ quan đại diện của 7 trường Đại học Ai Len (www.iua.ie).
 • Institutes Viện Công nghệ Ai Len (IOTI) là cơ quan đại diện của 13 viện công nghệ Ai Len (www.ioti.ie).
 • Hiệp hội các trường Đại học Giáo dục (HECA) là hiệp hội tự quy định của các trường tư được thành lập vào năm 1991 đại diện cho lợi ích của các trường thành viên và sinh viên của họ (www.heca.ie).
 • Hội đồng Tư vấn cho các Trường tiếng Anh (ACELS) là cơ quan đảm bảo chất lượng việc dạy tiếng Anh ở Ai Len. ACELS giám sát cơ chế thanh tra/công nhận dẫn đến sự công nhận của Bộ Giáo dục và Khoa học (www.acels.ie).
 • Fáilte Ireland quảng bá các trường tiếng Anh (www.failteireland.ie).
 • Trang web Tài chính Sinh viên là một nguồn thông tin thuận tiện và thân thiện với người sử dụng về hỗ trợ tài chính để tiếp tục học và học sau đại học ở Ai Len (www.studentfinance.ie).

nguonhocbong.com-hocbongduhocIreland5

—————————————————————————————————————————————-

Website nguonhocbong.com chân thành cảm ơn sự chia sẻ và hỗ trợ thông tin của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam (http://web.dfa.ie/home/index.aspx?id=78292)

 

Nguồn Học Bổng (nguonhocbong.com) là website độc lập, giới thiệu các loại học bổng du học ở mọi cấp độ nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ Việt Nam có nguyện vọng học tập và nghiên cứu ở các nước phát triển trên thế giới.