DELF, DALF và TEF cũng cho phép bạn đánh giá trình độ ngôn ngữ của mình.

LA LANGUE FRANÇAISE

Bài kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Pháp (TEF) là bài kiểm tra kĩ năng tiếng Pháp của người sử dụng của Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris.

Để có thêm thông tin, mời truy cập : http://www.fda.ccip.fr/tef

Người đạt từ 14/20 điểm trở lên trong bài thi TEF trong vòng hai năm sau khi đạt được kết quả này được miễn thi TCF trong khuôn khổ tiến trình Campus France.

Bằng DELF và bằng DALF là hai loại bằng chính thức do Bộ Giáo dục quốc gia Pháp cấp để xác nhận trình độ tiếng Pháp của các thí sinh nước ngoài và người Pháp có gốc tại một quốc gia không phải là nước Pháp ngữ và chưa có bằng trung học hoặc đại học của Pháp.

Để có thêm thông tin, mời truy cập : http://www.ciep.fr/delfdalf/

Người có bằng DELF B2, DALF C1 hoặc DALF C2 được miễn thi TCF trong khuôn khổ tiến trình Campus France

 —————————————————————————————————————————————

Website nguonhocbong.com chân thành cảm ơn sự chia sẻ và hỗ trợ thông tin của Văn phòng chính thức của Đại sứ quán Pháp phụ trách du học sinh Việt Nam sang Pháp (CampusFrance) 

Nguồn Học Bổng (nguonhocbong.com) là website độc lập, giới thiệu các loại học bổng du học ở mọi cấp độ nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ Việt Nam có nguyện vọng học tập và nghiên cứu ở các nước phát triển trên thế giới.