Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Canada tại Việt Nam

image001

Đại sứ quán Canada tại Việt Nam ở Hà Nội

Số 31 Hùng Vương, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : +84(4) 3734 5000 / +84 (4) 3823 5500
Fax : +84(4) 3734 5049
Email : hanoi@international.gc.ca
Website: http://www.canadainternational.gc.ca/vietnam/

Tổng lãnh sự quán Canada tại Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 10 tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 (8) 3827 9899
Fax: +84 (8) 3827 9935
Email: hochi@international.gc.ca
Website: http://www.canadainternational.gc.ca/vietnam/offices-bureaux/ho_chi_minh_city-ho_chi_minh_ville.aspx?lang=vie