Đại sứ quán và Lãnh sự quán

nguonhocbong.com-hocbongduhocthuydien
Đại sứ quán và Lãnh sự quán
Số 2 Núi Trúc, quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84 4 3726 0400
Fax: +84 4 3823 2195
Email: ambassaden.hanoi@gov.se
Website: http://www.swedenabroad.com/

 

Lãnh sự quán Thuỵ Điển tại Thành phố Hồ Chí Minh

186 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Phone:+ 84 8 35192334/35
Fax:+ 84 8 35192337
E-mail:generalconsulatesweden@gmail.com