Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

nguonhocbong.com-duhocnhatban5.jpg
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Địa chỉ: 27 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 84-4-3846-3000 Fax: 84-4-3846-3043
Fax: 84-4-3846-3046(lãnh sự)
Lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam
261 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84-8-3933-3510
Fax: +84-8-3933-3520
 
Liên hệ thông tin chung:
ryoujikan@hc.mofa.go.jp
Liên hệ thông tin về đăng ký lưu trú, hộ chiếu, chứng nhận, hộ tịch, quốc tịch, bầu cử tại hải ngoại…:
ryouji@hc.mofa.go.jp
Website: http://www.vn.emb-japan.go.jp/