CampusFrance

nguonhocbong.com-hocbongduhocphap
57 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Tel : (84-4) 39 44 57 00
Fax: (84-4) 39 44 57 17
Website: http://www.ambafrance-vn.org/
nguonhocbong.com-hocbongduhocphap1
27 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1
Điện thoại: (00)(84-8) 3520 68 00
Fax: (00)(84-8) 3520 68 19
Website: http://www.consulfrance-hcm.org/

nguonhocbong.com-hocbongduhocphap2

Văn phòng Campus France tại Hà Nội :

L’Espace- Trung tâm Văn hóa Pháp
24 Tràng Tiền, Hà Nội
Tel : (+84) 04 39 36 21 64
hanoi@campusfrance.org

Chi nhánh Văn phòng Campus France tại Huế :

Trung tâm văn hóa Pháp tại Huế
1 Lê Hồng Phong, Huế
Tel : (+84) 05 43 82 26 78
hue@campusfrance.org

Chi nhánh Văn phòng Campus France tại Đà Nẵng

Tầng 5 – Trung tâm thông tin Học liệu, Đại học Đà Nẵng
91A Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng
Tel : (+84) 05 11 38 17 426
danang@campusfrance.org

Văn phòng Campus France tại T.P. Hồ Chí Minh :

IDECAF – Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp
31 Thái Văn Lung, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Tel : (+84) 08 38 27 43 55
hochiminhville@campusfrance.org