Các loại học bổng du học Pháp

1. Học bổng trong khuôn khổ hợp tác quốc tế

Gần 80% học bổng của chính phủ Pháp được cung cấp trong khuôn khổ hợp tác. Các loại học bổng này dành cho sinh viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành khác nhau muốn tiếp tục theo học nâng cao trình độ ở Pháp.

Một số loại học bổng chủ yếu ở hình thức này là : Học bổng Evariste Galois ; học bổng hợp tác vùng (Vùng Ile–de-France, vùng Poitou-Charentes) ; Học bổng của các cơ quan, tổ chức chuyên ngành : Petro Vietnam, Vietnam Airlines….

Tại Việt Nam, mọi thông tin liên quan có thể tra cứu trên mạng hoặc được nhận từ bộ phận hợp tác và hoạt động văn hóa trực thuộc Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội hoặc Tổng lãnh sự quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh.

http://www.ambafrance-vn.org/

2. Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài có thành tích xuất sắc

Hiện tại có rất nhiều chương trình học bổng như Eiffel, Major, Charcot (dành riêng cho sinh viên ngành y)… cho phép các cơ sở đào tạo tại Pháp tiếp nhận những sinh viên nước ngoài có thành tích xuất sắc trong học tập. Thông tin cụ thể có thể tìm thấy trên hệ thống các trang web của đại sứ quán Pháp hay các trang web liên quan tới giáo dục.

Egide : http://www.egide.asso.fr/index.html
Campus France: http://www.campusfrance.org/index.htm
Cnous: http://www.cnous.fr

3. Học bổng của Cơ quan đại học Pháp ngữ (AUF – Agence Universitaire de la francophonie)
Cơ quan đại học Pháp ngữ tại Việt Nam cấp học bổng thực tập và đào tạo sau đại học cho sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu thuộc nhiều trường đại học.

http://www.auf.org

4. Chương trình học bổng Việt Nam (Đề án 911)
Đây là chương trình đào tạo cán bộ trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học tại nước ngoài hoặc phối hợp với nước ngoài. Những người đang làm nghiên cứu sinh trong nước và thuộc đối tượng nêu trên, nếu đáp ứng các tiêu chuẩn, được cơ sở đào tạo và người hướng dẫn đồng ý, có thể dự tuyển đi thực tập khoa học hoặc đăng ký làm nghiên cứu sinh trong các đề án đào tạo Tiến sĩ phối hợp do cơ sở đào tạo xây dựng.

http://www.moet.gov.vn

5. Học bổng của Bộ giáo dục, Bộ đại học và nghiên cứu Pháp

5.1. Học bổng của Bộ giáo dục Pháp
Dựa trên tiêu chí quốc tịch và tư cách của mình, sinh viên nước ngoài có thể nhận được hỗ trợ tài chính của Bộ giáo dục Pháp. Một số loại học bổng được biết tới là học bổng trợ cấp nghiên cứu, học bổng dựa trên các tiêu chí xã hội (BCU).

http://www.education.gouv.fr

5.2. Học bổng CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche)
Các sinh viên trẻ đã có bằng Thạc sĩ (Master) hoặc bằng Kỹ sư (Diplôme d’école d’ingénieur) có thể thực hiện luận án Tiến sĩ tại một doanh nghiệp cụ thể trên cơ sở phối hợp với một cơ sở giáo dục – đào tạo ngoài doanh nghiệp. Đề tại tiến sĩ phải liên quan tới một chương trình nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp.

http://www.anrt.asso.fr

6. Học bổng trong khuôn khổ các chương trình hợp tác giữa các cơ sở đào tạo tại các quốc gia Châu Âu

* Học bổng ERASMUS MUNDUS
Sinh viên đã tốt nghiệp đại học sẽ theo học các chương trình đào tạo Thạc sĩ chất lượng cao tại ít nhất hai trong số tối thiểu ba trường đại học có kí thỏa thuận hợp tác với nhau ở châu Âu. Đây là một học bổng khá cao và tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với chương trình học cùng các nền văn hóa đa dạng.

http://ec.europa.eu/education/progra…/index_fr.html

* Học bổng SOCRATES/ERASMUS et LEONARDO
Dành cho sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo đại học và sau đại học ở Pháp thực hiện một khóa thực tập hoặc khóa học ngắn ngày tại các nước thuộc cộng đồng Châu Âu.

http://ec.europa.eu/education/progra…rammes_fr.html7. Học bổng của một số tổ chức quốc tế phi chính phủ, các hiệp hội
Một số tổ chức phi chính phủ dành những hình thức học bổng riêng cấp cho sinh viên du học nước ngoài. Dưới đây là một số cuốn hướng dẫn về các loại học bổng cũng như các thủ tục phải làm được biên soạn và xuất bản bởi chính các tổ chức này

* Hướng dẫn ”Du học” (”Stud
y Abroad”) do UNESCO biên soạn

http://unesco.org/education/stutyingabroad

* ”Hướng dẫn của Andès” (“Le guide de l’Andès”) do Hiệp hội Tiến sĩ Pháp biên soạn, hướng dẫn cách xin học bổng tài trợ đề tài nghiên cứu Tiến sĩ, sau Tiến sĩ
http://financements.andes.asso.fr

Các hiệp hội cấp nhiều hình thức học bổng khác nhau. Có thể kể tới ở đây học bổng ngành y 1 năm cấp cho các bác sỹ sinh sống tại nước ngoài được Trường trung cấp y Paris (CMHP) tuyển chọn.

http://www.cmhp.asso.fr

8. Các loại học bổng khác
Ngoài những hình thức học bổng trên, sinh viên có thể hưởng các học bổng do các bộ ngành khác thuộc chính phủ Pháp, các trường đại học, các doanh nghiệp hay các trung tâm, viện nghiên cứu cấp riêng hoặc phối hợp cấp. Tuy nhiên số lượng học bổng này không nhiều và thông thường là cấp cho sinh viên khối ngành tự nhiên với đề tài nghiên cứu có chất lượng và tính ứng dụng cao.

Ngoài ra, từ năm 2014, các bạn có thêm 1 nguồn để tìm kiếm học bổng du học. Đó là website do cựu du học sinh Pháp thành lập nguonhocbong.com.

nguonhocbong.com không nhưng cung cấp các học bổng du học Pháp ở mọi cấp độ, bậc học mà còn cung cấp các học bổng du học các nước khác như học bổng du học Anh, học bổng du học Pháp, học bổng du học Đức, học bổng du học Úc, học bổng du học Mỹ, v..v.. Thông tin học bổng do các cựu du học sinh các nước (không chỉ từ Pháp), các bạn hiện là du học sinh từ khắp nơi trên thế giới và đóng góp của các anh chị em từ mạng lưới của cựu du học sinh Việt Nam tại Pháp, trí thức Việt kiều, v..v..

Nguồn: Trích “Tài liệu hướng dẫn du học Pháp 2015″ do UEVF biên soạn