Bản đồ hướng dẫn hành trình nộp học bổng du học Mỹ

Dành cho những bạn muốn xây dựng quyết tâm nộp học bổng du học Mỹ, đây là bản đồ để bắt đầu. “The Guide” là tài liệu hướng dẫn có thể gọi là từ A đến Z cho việc nộp đơn và xin hỗ trợ tài chính, kiếm học bổng du học Mỹ. Từ việc lên kế hoạch đến việc hoàn thành từng bước bộ hồ sơ như thế nào đều được liệt kê đầy đủ và chi tiết. Thậm chí có những bài luận mẫu được đính kèm.
Tài liệu này nằm trong dự án Fair Opportunity Project do 2 sinh viên Đại học Harvard sáng lập; họ đều sinh ra từ gia đình có thu nhập thấp và mong muốn mọi người đều có cơ hội để như nhau để nộp đơn.

Tài liệu này được hoàn thành trong 2 năm bởi hơn 20 sinh viên đại học và hơn 250 tư vấn viên cùng nhiều nguồn nhân lực khác.
Download tài liệu tại đây các bạn nhé: Fair+Opportunity+Project+Guide