Để duy trì hoạt động của group Zalo này, Team NGUỒN HỌC BỔNG cần 1 bạn design content dược gửi từ chị Hoài – CEO nguonhocbong.com. Sau đó, bạn ấy sẽ post lên hàng ngày cho các bạn.

Vì vậy, Team chỉ cần mức phí nhỏ để duy trì hoạt động này.

Như vậy, bạn hãy tham gia vào group này và được add ngay khi tham gia. Bạn vẫn sử dụng bình thường. Nhưng sau 1-2 tháng, nếu bạn thấy hoạt động này hữu ích và đúng như tình thần đã đặt ra ngay từ đầu của nhóm thì bạn có thể gửi 1 chi phí nhỏ (như video ở trên có chia sẻ) để duy trì hoạt động này nhé!

Việc bạn gửi chút phí không mang tính thương mại mà là để duy trì hoạt động hữu ích cho cộng đồng săn học bổng “chất như nước cất” và đây là hành động tự nguyện từ phía các bạn. Team NGUỒN HỌC BỔNG không bắt buộc!

Nếu bạn thật sự muốn xây dựng cộng đồng cùng Team NGUỒN HỌC BỔNG, mời bạn add Zalo 0975128809 của chị Hoài – CEO nguonhocbong.com để nhận các hình thức gửi chi phí tự nguyện nhé!

ZALO ME 1

Chào mừng các bạn đến với Group Zalo “Săn học bổng cùng chuyên gia” nhé!

>> Link group Zalo: https://zalo.me/g/lmgxwl227

ajax loader

Pin It on Pinterest

Scroll Up