Trung tâm Dữ liệu Giáo dục Đài Loan tại Việt Nam

15/05/2015 | Văn phòng hỗ trợ du học chính thức, miễn phí của chính phủ Đài Loan

Chia sẻ:
10
Trung tâm Dữ liệu Giáo dục Đài Loan tại Việt Nam
Taiwan Education Information Center in Vietnam
Taipei Economic and Cultural Office in Ho Chi Minh City
19th Floor, Flemington Tower, 182 Le Dai Hanh Street, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam
Điện thoại: 84-8-3962-1745~50 ext. 837
Điện thoại trực tiếp: 84-8-3965-1562
Fax: 84-8-3965-1563
Email: tweduvn@gmail.com

Website: http://tweduvn.org/

nguonhocbong.com-duhocdailoan

Chia sẻ:
10

1174 lượt xem, 2 xem hôm nay

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media