For the 2017/18 intake of non-European students, 10 merit-based scholarships worth between 7.000 and 10.000 €/year each are available. These scholarships are available in the field of Medicine and Surgery. The aim of the scholarships is to give support to international students in the study of Medicine and Surgery. Humanitas University also known as Hunimed, is an Italian private university dedicated to the medical sciences. Humanitas University provides a six-year course in Medicine taught in English. Humanitas Degrees are recognized across all of Europe for accessing the medical profession. Humanitas Degrees are recognized across all of Europe for accessing the medical profession. Course Level: These scholarships are available to pursue one –cycle degree course. Study Subject: These scholarships are awarded in the subjects of Medicine and Surgery with limited access (Class LM-41) […]

Bác sĩ, dược sĩ Việt Nam có nguyện vọng học chuyên khoa (DFMS) hoặc chuyên khoa sâu (DFMSA) có thể nộp hồ sơ xét tuyển đến hết ngày 15/01/2017. Phòng mổ Hybride tại Bệnh viện Pitié – Salpêtrière, Paris Điều kiện ứng viên Để đăng ký học chuyên khoa (DFMS), ứng viên phải đang học chuyên khoa y, dược tại Việt Nam. Chỉ những sinh viên, trong chương trình học chuyên khoa tại Việt Nam, còn ít nhất 2 kỳ học lâm sàng tính đến ngày 01/11/2017 mới đủ điều kiện đăng ký DFMS. Để đăng ký học chuyên khoa sâu (DFMSA), ứng viên phải có bằng chuyên khoa y, dược, cho phép hành nghề chuyên khoa tại Việt Nam hoặc tại nước được cấp bằng. Quy trình và thời […]

The University of Amsterdam is inviting applications for merit scholarships for 2017 year. Students from outside the European Economic Area can apply for scholarships. The University of Amsterdam aims to attract the world’s brightest students to its international classrooms. As from September 2007, outstanding students from outside the European Economic Area can apply for an Amsterdam Merit Scholarship. Applicants must proof of English proficiency (IELS/TOEFL) :TOEFL (internet-based) –  overall score of 100 (with a minimum score of 22 in each of the different components), IELTS (academic) – overall score of 7.0 (with at least 7.0 in each of the four components). Course Level: Scholarships are available for Masters degree programme at University of Amsterdam. Study Subject: Scholarships are offered in diverse fields to help students in upgrading their education. Scholarship Award: Graduate School of Child Development […]

[Học bổng du học Nhật Bản] Amgen Scholars Japan Program is open for world-wide students to undertake scientific research projects. Approximately 20 scholarships are available for undergraduate students to undertake scientific research projects at two premier Japanese universities (Kyoto University and University of Tokyo). The Amgen Scholars Program provides hundreds of selected undergraduate students with the opportunity to engage in a hands-on research experience at many of the world’s leading educational institutions. The Amgen Foundation seeks to advance science education, improve quality of care and access for patients, and strengthen the communities where Amgen staff members live and work. To date, the Foundation has donated over $200 million to local, regional, and international nonprofit organizations that impact society in inspiring and innovative ways. A good working knowledge of English, demonstrated […]

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ IRELAND 2017-2018Chương trình Học bổng của Chính phủ Ireland bắt đầu nhận hồ sơ cho niên học 2017-2018. Năm nay sẽ có tối đa 30 học bổng toàn phần dành cho các ứng viên Việt Nam, bậc học thạc sĩ tại các trường đại học và học viện kỹ thuật của Ireland, cho các ngành sau:1. Khoa học & kỹ thuật thực phẩm2. Nông nghiệp, Khoa học Môi trường, Phát triển nông thôn3. Phát triển bền vững, các ngành kỹ thuật4. Công nghệ sinh học5. Công nghệ thông tin và Truyền thông6. Dược7. Quản trị và Kinh doanh8. Truyền thông, Báo chí, Du lịch và Quản lý Khách sạn Hạn nộp hồ sơ là 16:00 ngày thứ Tư 25/01/2017. Xem […]

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 Nguonhocbong.com - Web Developed by OSV Media