[Học bổng du học New Zealand-Master/PhD] The University of Waikato has six flagship Research Institutes which are each offering a doctoral scholarship worth up to $85,000 and a masters scholarship worth $12,000. The Research Institutes support world-class research in environmental science, demography and economic analysis, business and leadership, professional learning and development, education, and Māori and indigenous development. They fund programmes which span the length of the research pipeline from discovery to application and commercialisation. Sustainability in all its forms – environmental, economic, social and cultural – is a strong emerging theme across the Institutes. The doctoral scholarships are worth up to $85,000 for three years. This includes tuition fees and scholarship instalments over the tenure. Awardees are required to study full-time. The masters scholarships are open to domestic students […]

[Học bổng  du học Canada– PhD] – Trent University   PH.D. GRADUATE RESEARCH ASSISTANTSHIP, ENVIRONMENTAL AND LIFE SCIENCES PROGRAM, TRENT UNIVERSITY Title: Interseeding cover crops in grain corn for improving soil health Supervisor: Dr. Mehdi Sharifi, Canada Research Chair (CRC) in Sustainable Agriculture, Environmental and Resource Studies Program, Trent University, Peterborough, Ontario Location: Trent University, Peterborough, Ontario Project: Interseeding cover crops in corn offers an opportunity to enhance soil health parameters, improve nutrient use efficiency, reduce soil erosion and consequently contribute to long-term profitability of corn production in Ontario. There is limited information on choices of cover crops, seeding strategies, soil health and economic benefits of interseeding cover crops in grain corn production. The overall objective of this project is to assess the contribution of interseeding cover crops to long-term profitability of corn production […]

Mục đích Chương trình này cho phép các sinh viên đến từ 5 quốc gia Đông Nam Á (Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, và Việt Nam) có mong muốn ghi danh vào chương trình đào tạo Thạc sỹ (chuyên ngành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Khoa học và Đời sống) tại trường Đại học Tokyo tìm được học bổng trước khi đến Nhật du học. Mục đích của quỹ là giúp các cá nhân trau dồi thêm khả năng lãnh đạo trong thế kỷ XXI và đóng góp vào sự phát triển chung của châu Á và toàn thế giới, cũng như sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia và Nhật Bản. Tiêu chí xét duyệt Người nộp đơn có mong muốn được tuyển sinh vào chương […]

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media