Viện Nghiên Cứu Trung Ương Quốc Tế Chương Trình Nghiên Cứu Sinh (TIGP) Nhằm để bồi dưỡng những tài năng nghiên cứu liên ngành, phát triển những tiềm năng tiềm ẩn của con người và nâng cao khả năng cạnh tranh của Đài Loan trong thế giới học thuật. Năm 2002 Viện nghiên cứu Trung Ương và các trung tâm nghiên cứu ở các trường Đại học trọng điểm trong nước cùng hợp tác, lập ra kế hoạch cho chương trình nghiên cứu sinh nhằm thúc đẩy, thu hút các sinh viên ưu tú về làm việc cho Viện nghiên cứu và học vị Tiến Sĩ sẽ do các trường Đại học hợp tác trao tặng. Chế độ học bổng Mỗi tháng mỗi sinh viên sẽ nhận được khoảng 32.000 […]

Học Bổng Bộ Ngoại Giao Đài Loan Bộ ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc thực hiện chương trình học bổng của Chính phủ Đài Loan nhằm để khuyến khích những sinh viên nước ngoài ưu tú đến Đài Loan học tập và để thúc đẩy tình bằng hữu và mối quan hệ trao đổi song phương, đây là mục tiêu quan trọng để thành lập ra chương trình này. Chương trình không áp dụng cho sinh viên ở những khu vực như: Đại lục, Hồng kong và Ma cao.   Chế độ học bổng Sinh viên nhận học bổng theo diện sang học tiếng Hoa, mỗi tháng sinh viên sẽ được nhận khoảng 25.000 Đài tệ. Sinh viên nhận học bổng theo diện sang học học vị ( Đại học […]

Học bổng Bộ Giáo Dục Đài Loan Chương trình “Học bổng Đài Loan” do Bộ ngoại giao, Bộ giáo dục, Bộ kinh tế và các thành viên của Hội đồng khoa học quốc gia cùng thành lập vào năm 2004, và đến năm 2011 thì tách ra thành “Học bổng Bộ ngoại giao Đài Loan” và “ Học bổng Bộ giáo dục Đài Loan”. Học bổng Bộ giáo dục Đài Loan nhằm để khuyến khích những sinh viên ưu tú đến Đài Loan theo học các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ ngoại trừ các sinh viên ở các khu vực : Đại lục, Hồng kong và Ma cao.   Chế độ học bổng Mỗi sinh viên nhận học bổng có những quyền lợi như sau: Mỗi […]

Edinburgh Global Online Distance Learning Master’s Scholarship The University of Edinburgh will offer 6 Master’s scholarships for distance learning Master’s programmes offered by the University. Scholarships will be available for students pursuing any distance learning Master’s programme offered by the University. Each scholarship will have a total value of £5,000 which will be deducted from the tuition fee for the entire part-time programme of study. http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/international/global/distance-learning

The value of the Full Tuition Fee Scholarship is the first year’s full tuition fee. We offer a limited number of full tuition fee scholarships to support our most academically outstanding self-funding international students who join us in year 1 on one of our undergraduate degrees. If the education system in your home country does not allow direct entry to undergraduate study in the UK and you are therefore required to complete the University of Hertfordshire International Foundation Programme prior to year 1 you are also eligible to apply for this scholarship http://www.herts.ac.uk/international/fees/scholarships-for-international-students/full-tuition-fee-scholarships

Học bổng Chevening là học bổng cho các bạn SVVN được cấp đều đặn mỗi năm. Các bạn hãy cập nhật website thường xuyên để chuẩn bị cho niên khóa 2016/2017 nhé Chương trình học bống cho nắm tiếp theo sẽ được khới động vào tháng 8/2015 Các bạn đang tính toán cho học bổng này thì lưu ý nhé Website chính thức: http://www.chevening.org/vietnam/ ——————————————————————————————————————— Applications for 2015/2016 Chevening Awards in Vietnam are now closed. You can check the status of your application by logging in to the Application Centre using the login details you registered with. Your application will pass through the following selection stages: Review against the Chevening eligibility criteria Review by independent panel of experts in the UK Review by panel at the British Embassy in Hanoi Please do not […]

The value of the Chancellor’s International Scholarship is £2,000. These achievement-based Scholarships are awarded at registration as a tuition fee reduction from the first year of study for self-funding international students who join the University for the first timeon either an undergraduate or postgraduate course. In recognition of the importance of our international community we award 60 Chancellor’s International Scholarships each year. These are awarded on a competitive basis to candidates who demonstrate outstanding academic achievement and the ability to make a significant ongoing contribution to the University community. http://www.herts.ac.uk/international/fees/scholarships-for-international-students/chancellors-international-scholarships

Nottingham Trent University is inviting applications for international undergraduate scholarships. To be eligible for international undergraduate scholarship, applicants must have been offered a place on an eligible full-time undergraduate course (excluding MBA, GDL, LPC, BPTC and exchange students). This scholarship is worth £2,000 per year for a three year course. Scholarships of up to a maximum of half the tuition fee are available. The application deadline: 29 April 2015 and 24 June 2015. Study Subject (s): Scholarships are awarded to learn any of the courses offered by the Nottingham Trent University. Course Level: Scholarships are available for pursuing undergraduate degree level at Nottingham Trent University, UK. Scholarship Provider: Nottingham Trent University, UK Scholarship can be taken at: UK Eligibility: To be eligible for consideration of an international undergraduate scholarship, applicants […]

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media