The Swansea University is proud to offer 15 fully-funded PhD scholarships for students commencing study in October 2018 or January 2019. The Swansea University is a public research university located in Swansea, Wales, United Kingdom. It was chartered as University College of Swansea in 1920, as the fourth college of the University of Wales and in 1948 became the first campus university in the UK.   The candidate should have a very good command of English language. Therefore, the application should be written in English. Scholarship Description: Application deadline: January 22, 2018 Course Level: Scholarships are available for pursuing PhD programme. Study Subject: Scholarships are awarded to work on the project titled, “Interoceptive Experience in those who Engage in Self-injury”. Scholarship Award: The scholarship covers the full cost of UK/EU tuition fees and an […]

International Plant Nutrition Institute is now accepting applications for scholar award from international deserving graduate students in sciences relevant to plant nutrition and management of crop nutrients. Awards are available for pursuing graduate degree (M.S. or PhD) at a degree-granting institution located in any country.   The mission of IPNI isto develop and promote scientific information about the responsible management of plant nutrition for the benefit of the human family. The International Plant Nutrition Institute (IPNI) Board of Directors offers awards of to graduate students and scientists working in plant nutrition and management of crop nutrients. Applicants from outside the home country will often need to meet specific English language/other language requirements in order to be able to study there. LIÊN HỆ NGAY- CLICK HERE Scholarship Description:    Application deadline:  May 1, […]

MSF Communications – International Human Resources Projects Internship in Switzerland, 2018 Field of Internship: Communications Intern – International Human Resources Projects. The successful candidate will gain experience in many aspects of internal HR-focused communication for a large international non-governmental organization. Course Level: Internship Internship Provider: Médecins Sans Frontières (MSF) Internship can be taken in Geneva, Switzerland Internship Application Deadline: Internship application deadline is January 7, 2018. Link: Click Here ĐĂNG KÍ TÌM MENTOR NGAY-CLICK HERE CERN Openlab Summer Students Internship in Switzerland, 2018 Field of Internship: Students will work on advanced IT projects. Course Level: Internship Internship Provider: CERN and the CERN open lab Internship can be taken in Switzerland Internship Application Deadline: Internship application deadline is February 19, 2018. Link: Click Here ĐĂNG KÍ HỌC NGAY- CLICK HERE INTERPOL Internship for Member Countries’ Students in France, 2018 Field of Internship: Applicants […]

1. Khóa học về “Kinh tế nông nghiệp: công cụ nâng cao năng lực cho phụ nữ nông thôn” (Agribusiness: A tool for the Empowerment of Rural Women) Thời gian học: 04-22/03/2018. Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2017 Chi tiết: http://bit.ly/agribusiness2018 2. Khóa học về “Mô hình tăng tốc khởi nghiệp (startup accelerator) trong trong hệ sinh thái khởi nghiệp” (Startup Accelerators in the Entrepreneurial Ecosystem) Thời gian học: 13 – 27/3/2018. Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2018 Chi tiết: http://bit.ly/StartupAcceleratorsinEcosystem 3. Khóa học về “Phát triển nông nghiệp vùng đất hạn” (Agricultural Development in Arid Regions) Thời gian học: 11 – 23/3/2018. Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2018 Chi tiết: http://bit.ly/phattriennongnghiepvungdathan 4. Khóa học về Khóa học “Công nghệ sạch – Công nghệ môi trường, đổi mới và hệ thống quản lí trong phát triển […]

1. Giới thiệu chương trình. Chương trình học bổng Excellence của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam giành cho tất cả các sinh viên Việt Nam mong muốn theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ 2 hoặc Tiến sĩ trong các trường đại học và các trường lớn của Pháp. ➡️ Học bổng được ưu tiên trao cho các lĩnh vực đào tạo sau (Ưu tiên không có nghĩa là sẽ không cấp học bổng cho những ngành khác các ngành dưới đây ^^) : ✔️ Khoa học cơ bản ; ✔️ Đào tạo kỹ sư ; ✔️ Kinh tế và quản lý ; ✔️Luật . ĐĂNG KÍ NGAY KHÓA HỌC- CLICK HERE 2. Các điều kiện để xin học bổng ➡️ Các ứng viên phải có quốc tịch Việt Nam, dưới 40 […]

[HỌC BỔNG DU HỌC THỤY SĨ- MASTER] The Geneva Academy is offering 2 full scholarships and 3 partial scholarships for international students. Scholarships are awarded for LLM in International Humanitarian Law and Human Rights (LLM) and Master of Advanced Studies in Transitional Justice, Human Rights and the Rule of Law (M TJ).   The Geneva Academy provides post-graduate education, conducts academic legal research and policy studies, and organizes training courses and expert meetings. Applicants whose first language is not English are usually required to provide evidence of proficiency in English at the higher level required by the University. Scholarship Description: Applications close: January 31, 2018 Course Level: Scholarships are available for pursuing master’s programme. Study Subject: Scholarships are awarded for LLM in International Humanitarian Law and Human Rights (LLM) and Master of Advanced […]

PhD research in the Strategic Management and Entrepreneurship group at the Rotterdam School of Management is expected to take place within four main research themes that represent currently ongoing research: 1. Strategic and Corporate Entrepreneurship; 2. Strategic Renewal;  3. Corporate Governance and Competitiveness; 4. Global Strategy. Although research that cuts across these four themes is encouraged, candidates are expected to express and explain their preferences for one or more research themes in the cover letter of their application. Keywords (global) strategy, (corporate) entrepreneurship, comparative corporate governance, business model innovation, family firm strategy and governance, strategy and organization. LIÊN HỆ NGAY- CLICK HERE PhD candidate profile The ideal candidate for a PhD project in the Strategy and Entrepreneurship group holds an MPhil-degree in Research in Management or an MSc-degree in Business […]

[HỌC BỔNG DU HỌC PHẦN LAN] Applications are invited for University of Oulu International Master’s Scholarship Scheme for the academic year 2018-2019. The scholarship is aimed at students studying for a Master’s degree in the University of Oulu two-year International Master’s programmes. The University of Oulu is one of the largest universities in Finland, located in the city of Oulu. It was founded on July 8, 1958. The university has around 16,000 students and 3,000 staff. All applicants are required to prove a high level of proficiency in the English language. All programmes ask the applicant to submit documented evidence of their level of English. Scholarship Description: Application deadline: January 24, 2018 Course Level: Scholarships are available for pursuing master programme. Study Subject: Scholarships are offered in diverse fields to help students in upgrading their […]

Năm nay học bổng chính phủ Úc -AAS mở sớm hơn thường lệ và đóng cũng muôn hơn năm ngoái. Do đó, các ứng viên sẽ có nhiều cơ hội để nhận sự hỗ trợ của các Mentor lâu hơn và sự chuẩn bị cũng được tốt hơn. Bậc học: Thạc sĩ Số suất học bổng: tạm chưa công bố Deadline: 30/4/2018   Các ngành học ưu tiên cho ứng viên Việt Nam:  Quản trị và phát triển kinh tế (kinh tế học, cạnh tranh, thương mại quốc tế, chính sách công, quản lý tài chính công, tài chính doanh nghiệp, luật hòa nhập kinh tế, khởi nghiệp kinh doanh và sáng tạo đổi mới) Giao thông (quản lý và tài chính dự án, dự báo giao thông, kỹ thuật giao thông […]

The HHL Leipzig Graduate School of Management welcome applications for Full-time M.Sc Young Leader Scholarship Programme. The scholarship is available for the applicants from all over the world. The aim of the scholarship is to educate effective and responsible business leaders through excellence in teaching, research and practice. HHL  Leipzig Graduate School of Management, formerly known as Handelshochschule Leipzig, is a private business school based in Saxony, Germany. Scholarship Description: Application deadline: January 15 and June 20 Course Level: The scholarship is available to pursue a master degree. Study Subject: The scholarship is awarded in the field of Business. Scholarship Award:  The scholarship will receive a tuition reduction of up to EUR 5,000 for the full-time M.Sc. Program. Nationality: International Number of Scholarships: Not given Scholarship can be taken in Germany Eligibility for the Scholarship: Eligible Countries:  Applicants […]

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2018 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media