Australia tiếp tục cam kết hợp tác phát triển với Việt Nam, phản ánh mối quan hệ đối tác kinh tế ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Bằng cách thúc đẩy lĩnh vực tư nhân, nâng cao trình độ lực lượng lao động và hỗ trợ phát triển hòa nhập, chúng tôi sẽ góp phần vào mục tiêu chung và bao quát là thúc đẩy thịnh vượng và giảm nghèo ở Việt Nam. Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trên lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển các kỹ năng và kiến thức nhằm tạo ra […]

Australia tiếp tục cam kết hợp tác phát triển với Việt Nam, phản ánh mối quan hệ đối tác kinh tế ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Bằng cách thúc đẩy lĩnh vực tư nhân, nâng cao trình độ lực lượng lao động và hỗ trợ phát triển hòa nhập, chúng tôi sẽ góp phần vào mục tiêu chung và bao quát là thúc đẩy thịnh vượng và giảm nghèo ở Việt Nam. Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trên lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển các kỹ năng và kiến thức nhằm tạo ra […]

What?The BOF Doctoral Fund provides funding for PhD fellowships. The fellowships have an initial duration of two years and are renewable for a second period of two years after a positive evaluation at the end of the second year. This evaluation will be based upon the progress report, produced by the candidate, for the doctoral committee and the doctoral committee’s advice  (cf. section 11. Doctoral regulations).Within the Doctoral fund programme you can apply for fellowships with the standard duration of 2×2 years. However applications for shorter periods can also be submitted.Candidates for the BOF doctoral fund are asked to apply for FWO funding or with another institute for external funding. The deadline for FWO applications (PhD and postdoc) is 1. February 2016, 17h. More information is available on the FWO […]

[Học bổng du học Hồng Kong- MSc in International Shipping and Transport Logistics] Government of Hong Kong Maritime and Logistics MSc Scholarship, 2016-2017 The Government of the Hong Kong Special Administrative Region offers Hong Kong Maritime and Logistics Scholarship Scheme in PolyU for the academic year 2016/17. Scholarships are open for Local, Mainland China and overseas graduates graduates wishing to enroll on the full-time stream under MScISTL programme offered by the Department of Logistics and Maritime Studies of PolyU, and having met the entrance requirements of the programme. The application deadline is 29 April 2016. Study Subject(s): Scholarship is provided to learn MSc in International Shipping and Transport Logistics.Course Level: Scholarship is awarded for pursuing master programme at the Hong Kong Polytechnic University.Scholarship Provider: The Government of the Hong Kong […]

Schlumberger Foundation is offering Faculty for the Future Fellowships to pursue PhD or postdoctoral studies in science, technology, engineering and mathematics (STEM) disciplines at leading universities abroad. Fellowships are awarded to female citizens of a developing country or emerging economy. Grants can be up to USD 50,000 per year for PhD courses and a maximum of USD 40,000 for Post-Doc programs. The application deadline for the year 2016–2017 Faculty for the Future Fellowships is November 13th, 2015. Study Subject(s): Fellowships are awarded in science, technology, engineering and mathematics (STEM) disciplines. Course Level: Fellowships are available to pursue PhD or postdoctoral studies at leading universities abroad. Scholarship Provider: The Schlumberger Foundation Scholarship can be taken at: Abroad Link: http://www.facultyforthefuture.net/

Hitachi Postgraduate Scholarship for Southeast Asian Countries in Japan, 2016 The Hitachi Scholarship Foundation is inviting applications for postgraduate scholarship. These Hitachi scholarships are awarded to faculty members of the universities in Southeast Asian countries for pursuing a Doctoral course at Japanese graduate schools. Scholarships are offered in the field of science and technology. Scholarships are awarded for two and half years for master courses and three and half years for doctoral courses. The application deadline is October 31, 2015. Study Subject(s): Scholarships are awarded in the field of science and technology. Course Level: These postgraduate scholarships are awarded to faculty members of the universities for pursuing Doctoral Course at Japanese graduate schools. Scholarship Provider: The Hitachi Scholarship Foundation Scholarship can be taken at: Japan Eligibility: Eligibility for the program is limited to faculty members up to the age of […]

Học bổng du học New Zealand- các ngành kĩ sư University of Auckland is inviting applications for a scholarship in engineering for pursuing undergraduate or postgraduate degree. Scholarships are open for the students who are citizens of Colombo Plan member countries, to study undergraduate or postgraduate engineering programmes at the University of Auckland. One Scholarship will be awarded annually, for a period of one year, and will be of the value of $3,000 towards tuition fees. Link: https://www.auckland.ac.nz/en/for/current-students/cs-scholarships-and-awards/cs-search-for-scholarships-and-awards.html#/detail/500572 The application deadline is 1 August 2016. Study Subject(s): Scholarship is awarded in the field of engineering. Course Level: Scholarship is are available for pursuing undergraduate or postgraduate degree programme at University of Auckland. Scholarship Open for International Students: Students from Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Fiji, India, Indonesia, Iran, Japan, South Korea, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, […]

2015 QUT Faculty of Education International Student Scholarship in Australia Applications are invited for education scholarships for international undergraduate and postgraduate students. QUT will award four scholarships to students starting in Semester 1, and one scholarship to students starting in Semester 2. A scholarship worth $2,000 to put towards applicants studies in their first semester. The application deadline is 9 June 2015. https://www.qut.edu.au/study/fees-and-scholarships/scholarships-and-prizes/faculty-of-education-international-student-scholarship

Applications are invited for UNESCO/POLAND Co-Sponsored Research Fellowships. Up to forty-five (45) fellowships will be awarded for a period of six (6) months duration starting on 1st October 2015. To be eligible for these fellowships, applicants must hold Bachelor’s or M.Sc. degrees and must not be more than 45 years of age. Beneficiaries of these fellowships will be given the opportunity to undertake an individual research programme in the field of Science, Technology and Engineering. The application deadline is 12 June 2015 Link: http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unesco-poland-co-sponsored-fellowships-programme-engineering/

( Từ 29/06/2015 đến 21/07/2015 (23 ngày) ) Chủ đề : Consideration of Japan in Asia(見つめよう!アジアの中のニッポン) I.Mục đích của chương trình học bổng JAL Năm 1975 Hàng Không Nhật Bản (JAL) lần đầu tiên sáng lập và tổ chức thành công chương trình học bổng JAL với chủ đề “ Tình hữu nghị giữa Châu Á và Nhật Bản”. Tính cả lần này sẽ là lần thứ 46 mà chương trình được tổ chức. Mục đích của chương trình là tạo nên một thế hệ mới những nhà lãnh đạo cho tương lai bằng cách mở ra cơ hội cho các sinh viên trong khu vực châu Á Thái Bình Dương được đón nhận những hiểu biết về Nhật Bản cũng như cơ hội để mở rộng hơn mối quan […]

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 - 2017 Nguonhocbong.com - Thiết kế web chuyên nghiệp bởi OSV Media