Tìm học bổng
Bậc học
Ngành học
11 Th01 2016

Tiến sĩ Thông tin học bổng Ph.D tại SeoulTech- Hàn Quốc

Nội dung Học bổng

Thông tin học bổng Ph.D tại SeoulTech

Giáo sư Noh Insup (SeoulTech) đang tuyển sinh viên Ph.D cho đề tài “3D bioprinting biomaterials for tissue engineering”. Gs cần người có kinh nghiệm nghiên cứu tốt về mảng Chemical Engineering, Chemistry Biomedical Engineering, Bionengineering để ra báo tốt.

Bạn/anh/chị nào quan tâm có thể gửi CV, bảng điểm, bằng tiếng Anh (TOEFL, IELTS) đến email của Gs.

Email: insup@seoultech.ac.kr

Link: http://gsp.seoultech.ac.kr/d_information/f_time/fusion_program/prof_intro/?togo=list&menu=9137&profidx=02261

Ngành Học: Khoa học cơ bản.

Danh mục học bổng: Học bổng du học Hàn Quốc.

Bậc học: Tiến sĩ.

.

1219 lượt xem, 1 xem hôm nay

Apply for this Job

Email: hoai.tran@helpscholarships.com

Copyright © 2015 Nguonhocbong.com - Web Developed by OSV Media